7 direkte Treffer gefunden für: halde


39 indirekte Treffer gefunden für: halde

Deutsch Türkisch
die Halden {sub} {pl} yığınlar
der Haldenabfall {sub} {m} cüruf yığını atığı
der Haldenarbeiter {sub} {m} [Deponie] cüruf yığını işçileri
der Haldenaufbau {sub} {m} yığın yapma
der Haldenbestand {sub} {m} yığın mevcudiyeti
Haldenbestände der Zechen {sub} {pl} maden ocaklarının yığın mevcudiyeti
das Haldenerz {sub} {n} küme cevher
die Haldenkohle {sub} {f} küme kömür
der Haldenkoks {sub} {m} küme kok
die Haldenprobleme {sub} {pl} cüruf yığını sorunları
die Haldenschlacke {sub} {f} küme cüruf
der Haldenverlust {sub} {m} depo kaybı
mitfühlend {adj} halden anlar
Aber hallo! {ugs.} herhalde
die Abfallhalde {sub} {f} çöp yığını
abirrend {adj} şaşkın halde
die Abraumhalde {sub} {f} [Kohlebergwerk] kömür yığını
die Abraumhalde {sub} {f} [Schlacke] cüruf yığını
die Abraumhalde {sub} {f} enkaz yığını
die Abraumhalde {sub} {f} moloz yığını
abtrünnigerweise ayrılmış halde
das Akkumulat {sub} {n} toplu halde
allerdings {adv} o halde
also {adv} [in diesem Fall] o halde
also {adv} [in diesem Fall] şu halde
also denn {adv} o halde
andernfalls {adv} aksi halde
die Aschehalde {sub} {f} kül çöplüğü
die Aschenhalde {sub} {f} kül yığını
auf einen Haufen toplu halde
auf jeden Fall her halde
aufgelöst {adj} heyecandan eli ayağı tutmaz halde
außer Betrieb işlemez halde
außer Betrieb çalışmaz halde
bedauernswert {adj} [Person] acınacak halde
bei allem her halde
die Berghalde {sub} {f} cüruf çöplüğü
bewegungsunfähig {adj} hareket edemeyecek halde
dann {adv} o halde
0.002s