2 direkte Treffer gefunden für: Religion

Deutsch Türkisch
die Religion {sub} {f} [Religion] dini inanç
die Religion {sub} {f} din

50 indirekte Treffer gefunden für: Religion

Deutsch Türkisch
die Religionen {sub} {pl} dinler
das Religionsbekenntnis {sub} {n} [Religion] dini inanç
das Religionsbekenntnis {sub} {n} [Religion] dinsel inanç
religionsfeindlich {adj} dine karşı
die Religionsfeindlichkeit {sub} {f} din düşmanlığı
die Religionsfreiheit {sub} {f} [Religion] din hürriyeti
die Religionsfreiheit {sub} {f} [Religion] din seçme ve inançlarını özgürce yerine getirebilme özgürlüğü
die Religionsfreiheit {sub} {f} [Religion] din özgürlüğü
die Religionsfreiheit {sub} {f} din özgürlüğü
die Religionsfreiheiten {sub} {pl} din özgürlükleri
der Religionsführer {sub} {m} dini başkan
die Religionsgemeinschaft {sub} {f} [Religion] dini birlik
die Religionsgemeinschaft {sub} {f} [Religion] dini cemaat
die Religionsgemeinschaft {sub} {f} din topluluğu
die Religionsgemeinschaft {sub} {f} mezhep
die Religionsgesellschaft {sub} {f} [Religion] dini cemaat
die Religionsgesellschaft {sub} {f} dini cemaat
das Religionsgesetz {sub} {n} şeriat
das Religionsgespräch {sub} {n} dini konuşma
der Religionskrieg {sub} {m} [Religion] inanç savaşı
der Religionskrieg {sub} {m} [Religion] din savaşı
der Religionskritiker {sub} {m} din eleştirmeni
religionskritisch {adj} dince kritik
die Religionslehre {sub} {f} [Religion] din dersi
der Religionslehrer {sub} {m} [Religion] dersi öğretmeni
die Religionslehrerin {sub} {f} [weiblich] dersi öğretmeni
religionslos {adj} [Religion] dinsiz
religionslos {adj} herhangi bir dine bağlı olmayan
die Religionslosigkeit {sub} {f} dinsizlik
religionsmotivierter Terrorismus {sub} {m} din motiveli terör
die Religionsmündigkeit {sub} {f} din erginliği
die Religionsphilosophie {sub} {f} [Religion] din felsefesi
die Religionspolitik {sub} {f} din politikası
der Religionsschänder {sub} {m} [Religion] din düşmanı
die Religionssoziologie {sub} {f} [Religion] sosyolojisi
der Religionsstifter {sub} {m} bir dinin kurucusu
der Religionsstreit {sub} {m} din kavgası
die Religionsstunde {sub} {f} din dersi saati
der Religionsunterricht {sub} {m} [Religion] dersi
der Religionsunterricht {sub} {m} [Religion] din dersi
der Religionswechsel {sub} {m} [Religion] başka bir dine geçme
der Religionswechsel {sub} {m} [Religion] değiştirme
die Religionswissenschaft {sub} {f} dinler bilimi
die Religionswissenschaften {sub} {pl} din bilimleri
der Religionswissenschaftler {sub} {m} dinbilimci
die Religionswissenschaftlerin {sub} {f} [weiblich] dinbilimci
die Religionszugehörigkeit {sub} {f} [Religion] dini mensubiyet
die Religionszugehörigkeit {sub} {f} [Religion] dinsel kimlik
die Religionszugehörigkeit {sub} {f} bir dine mensup olma
die Religionszugehörigkeit {sub} {f} din bağıntılığı
0.002s