1 direkte Treffer gefunden für: arbeite

Deutsch Türkisch
arbeite [ich~] çalışıyorum

50 indirekte Treffer gefunden für: arbeite

Deutsch Türkisch
arbeite! çalış!
das Arbeiten {sub} {n} [Beschäftigung] meşguliyet
das Arbeiten {sub} {n} yapma
das Arbeiten {sub} {n} çalışma
die Arbeiten {sub} {pl} işler
arbeiten {v} [arbeitete, hat gearbeitet] yapmak
arbeiten {v} [arbeitete, hat gearbeitet] işlemek
arbeiten {v} [arbeitete, hat gearbeitet] uğraşmak
arbeiten {v} [arbeitete, hat gearbeitet] çalışmak
arbeiten {v} [bei Jemanden~] birisinin yanında çalışmak
arbeiten {v} [bei Jemanden~] işlemek
arbeiten {v} [bei Jemanden~] paraya faiz getirmek
arbeiten {v} [bei Jemanden~] çalışmak
arbeiten (an) {v} bir konu hakkında çalışmak
arbeiten (an) {v} bir şey üzerinde çalışmak
arbeiten als Model model olarak çalışmak
arbeiten als Subunternehmer {v} taşeron firma olarak çalışmak
arbeiten freiberuflich serbest meslekte çalışmak
arbeiten gehen {v} işe gitmek
Arbeiten in Schichten {sub} {n} vardiyalı çalışmak
arbeiten lassen {v} çalıştırmak
Arbeiten mit {sub} {n} …ile çalışma
Arbeiten mit dem Internet {sub} {n} intermetle çalışma
Arbeiten mit isolierenden Handschuhen isole eden eldivenlerle çalışmak
Arbeiten mit isolierender Schutzkleidung koruyucu elbise ile çalışmak
Arbeiten mit Isolierhandschuhen isoleli eldivenlerle çalışmak
Arbeiten mit Schutzabstand emniyetli mesafe ile çalışmak
arbeiten nach sonradan çalışmaya devam etmek
Arbeiten nach außerhalb vergeben işleri dışarı vermek
arbeiten nebenberuflich abends akşamları yan işte çalışmak
arbeiten unter Spannung {v} gerilim altında çalışmak
arbeiten von zu Hause aus {v} evde çalışmak
arbeiten wie ein Kümmeltürke {v} [im übertragenen Sinne] ağır işte çalışmak
arbeiten wie ein Pferd {v} eşek gibi çalışmak
arbeiten wie ein Pferd {v} ineklemek
arbeiten zur Weiterentwicklung {v} geliştirmek için çalışmak
arbeiten, hart- {v} zor işte çalışmak
Arbeiten, laufende - {sub} {pl} sürekli işler
arbeitend {adj} çalışan
arbeitend {adj} çalışarak
die arbeitende {sub} {pl} çalışanlar
arbeitende Bevölkerung {sub} {f} emekçi nüfus
arbeitende Bevölkerung {sub} {f} çalışan nüfus
arbeitende Kinder {sub} {pl} çalışan çocuklar
arbeitende Klasse {sub} {f} emekçi sınıf
arbeitender Rechner {sub} {m} çalışan bilgisayar
arbeitendes Kapital {sub} {n} aktif sermaye
arbeitendes Kapital {sub} {n} çalışan sermaye
der Arbeiter {sub} {m} amele
der Arbeiter {sub} {m} emekçi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu