25 direkte Treffer gefunden für: abbrechen


33 indirekte Treffer gefunden für: abbrechen

Deutsch Türkisch
Abbrechen des Drehmoments {sub} {n} yarıda kesen dönme momenti
Abbrechen des Lagers {sub} {n} depoyu yıkma
Abbrechen des Wählvorgangs wegen Zeitüberschreitung zaman aşımı nedeniyle numara çevirmeyi durdurma
Abbrechen ohne Änderungen {sub} {n} değişiklik yapmadan yarıda kesmek
Abbrechen ohne Änderungen {sub} {n} değişiklik yapmadan yerıda kesme
der Abbrechen-Button {sub} {m} bilgisayarda yarıda kesme işlevi grafik öğe
abbrechend {adj} yarıda kesen
alle Brücken hinter sich abbrechen bir yerden ya da bir şeyden bir daha geri dönmemek
alle Brücken hinter sich abbrechen bir yerden ya da bir şeyden bir daha geri dönmemek üzere ayrılmak
alle Brücken hinter sich abbrechen gemileri yakmak
alle Verbindungen abbrechen {v} tüm bağları koparmak
Bau abbrechen {v} binayı sökmek
Beziehungen abbrechen {v} birisiyle selamı sabahı kesmek
Beziehungen abbrechen {v} ilişkiyi kesmek
Beziehungen abbrechen {v} ilişkiyi koparmak
Blumen abbrechen {v} çiçek koparmak
Brücken abbrechen {v} köprüleri yıkmak
das Fasten abbrechen orucu bozmak
das Gespräch abbrechen {v} sohbeti kesmek
das Lager abbrechen {v} depoyu yıkmak
den Urlaub abbrechen tatili yarıda bırakmak
die Beziehung zu einer Firma abbrechen bir firma ile ilişiğini kesmek
die Blockade abbrechen blokajı kırmak
die Schule abbrechen okulu terk etmek
die Suche abbrechen aramaya ara vermek
die Verbindungen abbrechen {v} bağlantıyı iptal etmek
die Verhandlungen abbrechen {v} görüşmeleri kesmek
diplomatische Beziehungen abbrechen diplomatik ilişkileri kesmek
ein Geschäft abbrechen bir ticareti durdurmak
ein Gespräch abbrechen konuşmayı kesmek
ein Haus abbrechen bir evi yıkmak
ein Spiel abbrechen bir oyunu terketmek
eine Brücke abbrechen bir köprüyü kaldırmak
0.003s