2 direkte Treffer gefunden für: zorlu


52 indirekte Treffer gefunden für: zorlu

Deutsch Türkisch
das Ach {sub} {n} zorluk
auf eine Schwierigkeit stoßen zorluklarla karşılaşmak
auf Schwierigkeiten stoßen {v} zorluklarla karşılaşmak
aufwändige Lebenshaltung {sub} {f} zorlu geçim
aufwändiger {adj} zorludaha zorlu
aufwändiges Verfahren {sub} {n} zorlu metot
die Aufwändigkeit {sub} {f} zorluluk
aufwändigste {adj} zorluen zorlu
Ausweg aus der Klemme {sub} {m} zorluktan çıkar yol
behindern {v} [behinderte, hat behindert] zorluk çıkarmak
die Behinderung {sub} {f} zorluk çıkarma
die Beschwerde {sub} {f} zorluk
die Beschwernis {sub} {f} zorluk
bezwingt {v} [er, sie, es] zorluyor
der Teufel steckt im Detail zorluk detaydadır
die Schwierigkeiten erkennen zorlukların farkında olmak
das Dilemma {sub} {n} zorluk
die Dilemmata {sub} {pl} zorluklar
der Druck {sub} {m} zorluk
durchboxen {v} [ich boxte durch, ich habe durchgeboxt] zorlukları aşıp başarı elde etmek
durchboxen {v} [ich boxte durch, ich habe durchgeboxt] zorlukları yenmek
durchschlängeln {v} zorlukla işin üstesinden gelmek
ein Retter in der Not zorluk anında bir kurtarıcı
ein Wort hervorbringen zorlukla bir şey söyleyebilmek
einbrocken {v} {ugs.} zorluk çıkarmak
eine Herausforderung annehmen zorluğu kabullenmek
eine Herausforderung mit sich bringen zorluk getirmek
einen schweren Kampf austragen {v} zorlu bir dövüş yapmak
einpassen {v} [mit Schwierigkeiten hineinzwängen] zorlukla uydurmak
das Elefantenrennen {sub} {n} zorluklarla dolu manevralı kamyon yarışı
erfechten {v} zorluklarla elde etmek
erkämpfen {v} zorlukla almak
die Erschwernis {sub} {f} zorluk
die Erschwernisse {sub} {pl} zorluklar
erzwingt [er, sie, es~] zorluyor
es gelang ihm, die Schwierigkeiten zu überwinden zorlukları yenmeği başardı
der Fitz {sub} {m} zorluk, öfke
frei von Schwierigkeiten zorluksuz
Fähigkeit Belastungen auszuhalten {sub} {f} zorluklara katlanma yeteneği
für etwas geradestehen {v} zorluklarını üstlenmek
das Gedränge {sub} {n} zorluk
hartes Stück Arbeit zorlu bir
das Hindernis {sub} {n} [Schwierigkeit] zorluk
die Hinderung {sub} {f} zorluk
hinüberlassen {v} zorlukları aşmasına müsaade etmek
die Härte {sub} {f} zorluk
die Härtezulage {sub} {f} zorluk primi
in Schwierigkeiten geraten {v} zorluklara uğramak
Initiative ergreifen {v} zorluklara göğüs germek
die Kalamität {sub} {f} [veraltet] zorluk
Kampf mit Schwierigkeiten {sub} {m} zorluklarla mücadele
der Azorer {sub} {m} azorlu
0.002s