14 direkte Treffer gefunden für: Kampf


50 indirekte Treffer gefunden für: Kampf

Deutsch Türkisch
Kampf auf Leben und Tod {sub} {m} ölüm kalım savaşı
Kampf aufnehmen {v} savaşmak
Kampf der Kulturen kültürlerin çatışmasına karşı mücadele
Kampf der Welten dünyaların mücadelesi
Kampf gegen das Elend yoksulluğa karşı mücadele
Kampf gegen die Heroinmafia {sub} {m} eroyin mafyasına karşı mücadele
Kampf gegen Inflation {sub} {m} enflasyonla mücadele
Kampf gegen Kriminalität {sub} {m} suç eğilimine karşı mücadele
Kampf gegen menschliche Unfruchtbarkeit {sub} {f} insanlarda kısırlıkla mücadele
Kampf gegen Ölverschmutzung yağ kirletmesine karşı mücadele
Kampf Mann gegen Mann {sub} {m} teke tek savaş
Kampf mit dem Bajonett {sub} {m} süngü ile dövüş
Kampf mit Schwierigkeiten {sub} {m} zorluklarla mücadele
Kampf um die Position {sub} {m} konum mücadelesi
Kampf um die Vorherrschaft {sub} {m} önderlik mücadelesi
Kampf um Stimmrechte {sub} {m} oy hakkı mücadelesi
der Kampfabschnitt {sub} {m} mücadele fasılı
die Kampfabstimmung {sub} {f} aşağı yukarı aynı oy beklentisi olan iki grup arasında oylama
die Kampfabstimmungen {sub} {pl} aşağı yukarı aynı oy beklentisi olan iki grup arasında oylamalar
die Kampfabteilung {sub} {f} savaş bölümü
die Kampfansage {sub} {f} [Sport] çalenç
die Kampfansage {sub} {f} meydan okuma
die Kampfansagen {sub} {pl} meydan okumalar
der Kampfanzug {sub} {m} asker elbisesi
die Kampfanzüge {sub} {pl} asker elbiseleri
die Kampfarena {sub} {f} savaş meydanı
die Kampfaufklärung {sub} {f} savaşta keşif
der Kampfauftrag {sub} {m} savaş görevi
die Kampfausrüstung {sub} {f} savaş donanımı
die Kampfausrüstung {sub} {f} [der Polizei] (polisin) savunma donanımı
die Kampfaxt {sub} {f} savaş baltası
die Kampfbahn {sub} {f} arena
die Kampfbahn {sub} {f} pist
die Kampfbahn {sub} {f} savaş alanı
die Kampfbahn {sub} {f} stad
die Kampfbahn {sub} {f} stadyum
die Kampfbegierde {sub} {f} kavga isteği
die Kampfbegierde {sub} {f} savaş hırsı
kampfbegierig {adj} savaşa istekli
die kampfbegierige {sub} {pl} savaş isteklileri
das Kampfbeil {sub} {n} savaş baltası
kampfbereit [Militär] savaşa hazır
kampfbereite savaşa hazır
die Kampfbereitschaft {sub} {f} savaşa hazır olma
kampfbetont {adj} savaşa vurgulu
der Kampfbund {sub} {m} mücadele birliği
die Kampfeinheit {sub} {f} savaş birliği
der Kampfeinsatz {sub} {m} askeri operasyon
die Kampfer {sub} {f} [Camphora] kâfur
der Kampfer {sub} {m} kâfuru
0.001s