5 direkte Treffer gefunden für: il


50 indirekte Treffer gefunden für: il

Deutsch Türkisch
ab dem ersten Tag in der Position ilk günden itibaren pozisyonunda
der Abakus {sub} {m} ilkel sayaç
die Abbildung {sub} {f} illüstrasyon
Abbruch Beziehungen ilişkilerin kesilmesi
die Abc-Schütze {sub} {f} ilköğretim birinci sınıf kız öğrencisi
der Abc-Schütze {sub} {m} ilköğretim birinci sınıf erkek öğrencisi
Abfrage der Sprachbox {sub} {f} iletişim kutusundan bilgi edinme
abführen {v} [Abwasser] iletmek
abgeben {v} [Leistung: gab ab, hat abgegeben] iletmek
die Abhängigkeit {sub} {f} ilgililik
ableitbare Energie {sub} {f} iletilebilir enerji
die Ableitbarkeit {sub} {f} iletilebilirlik
ableiten {v} [Spannung: leitete ab, hat abgeleitet] iletmek
der Ableiter {sub} {m} iletici
der Ableiter {sub} {m} iletken
Ableiter ansprechen {v} iletkeni uyarmak
der Ableiterwiderstand {sub} {m} iletken direnci
ableitet iletir
die Ableitfähigkeit {sub} {f} iletme kabiliyeti
die Ableitkennlinie {sub} {f} iletme karekteristiği
der Ableitkondensator {sub} {m} iletici kondansatör
die Ableitrolle {sub} {f} iletme rolü
die Ableitungen {sub} {pl} iletkenler
Ableitungs- iletme-
die Ableitungselektrode {sub} {f} iletim elektrodu
Ableitungskabel iletme teli
der Ableitungskoeffizient {sub} {m} iletme katsayısı
die Ableitungskomplexität {sub} {f} iletme karmaşıklığı
die Ableitungskonstante {sub} {f} iletme sabitesi
die Ableitwärmeströme {sub} {f} iletim ısısı akımları
ablohnen {v} [lohnte ab, hat abgelohnt] ilişiğini kesmek
abrücken {v} [sich] ilişiğini kesmek
abschließende Entscheidung in der Vorinstanz {sub} {f} ilk mahkemede kesin karar
Abschluss in Theologie {sub} {m} ilâhiyat bölümünü bitirme
Abschlusszeugnis der Primärstufe {sub} {n} ilköğretim diploması
Abschlusszeugnis Primarstufe ilköğretim diploması
Abstand in Vorwärtsrichtung {sub} {m} ileriye doğru mesafe
Abstandhalter für Bündelleiter {sub} {m} iletici demeti klavuz teli
Abstimmung der Interessen {sub} {f} ilgi odaklarını belirleme
Abteilung Kommunikation {sub} {f} iletişim bölümü
der Abteilungsgewinn {sub} {m} ilgili bölüme ait kâr
Abwägung von Interessen {sub} {f} ilgi alanlarını göz önünde bulundurma
das Abzess {sub} {n} iltihaplı yara
die Acht {sub} {f} ilgi
achtsam {adj} ilgili
adaptierte Milchnahrung {sub} {f} ilk aylarda verilen bebek sütü
addieren {v} [addierte, hat addiert] ilave etmek
additionsvernetzend {adj} ilave polimerizasyonlu
der Additivgehalt {sub} {m} ilave aylık
die Additivität {sub} {f} ilave olunabilme
0.002s