Keine direkten Treffer gefunden für: ucu

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: ucu

Deutsch Türkisch
abfliegen {v} uçup gitmek
der Abflug {sub} {m} uçuş
das Abfluggewicht {sub} {n} uçuş ağırlığı
der Abflughafen {sub} {m} uçuş havalimanı
die Abflugmasse {sub} {f} uçuş yükü
der Abflugplan {sub} {m} uçuş planı
der Abflugschalter {sub} {m} uçuş gişesi
abgeflogen uçup giden
das Abgeflogensein {sub} {n} uçup gitme
abgehender Flug {sub} {m} uçuş hareketi
der Abgrund {sub} {m} uçurum
Abgrund öffnete sich uçurum açıldı
Abgrunds [Genetiv] uçurumun
abgrundtiefe uçurum derinliği
die Abgründe {sub} {pl} uçurumlar
Abkommen mit dritten Ländern {sub} {n} üçüncü ülkelerle anlaşma
Abkommen über Flugplangestaltung {sub} {n} uçuş planı yapma anlaşması
die Abnormität {sub} {f} ucube
Abrutschen im Flug {sub} {n} uçuşta kayma
abspitzen {v} [Bleistift] ucunu sivriltmek
die Absteige {sub} {f} {ugs.} [abwertend: Stundenhotel] ucuz otel
das Absteigequartier {sub} {n} ucuz otel
das Absteighotel {sub} {n} ucuz otel
abstreichen {v} [Vogel] uçup gitmek
Abtreibung durch Drittpersonen {sub} {f} üçüncü bir kişinin çocuk düşürtmesi
Agentur für Billigreisen {sub} {f} ucuz seyahat acentası
akrokarp [Botanik] ucunda meyve taşıyan
Aktionen zur Stützung von Währungen dritter Länder {sub} {pl} üçüncü dünya ülkelerinin para birimlerini destekleme faaliyetleri
aktive Lohnveredelung üçüncü kişiler için ücretlerin ıslahı
alignieren {v} uçuş sınırlarımı belirleme
als Dritter ankommen {v} üçüncü olarak hedefe ulaşmak
als Schnäppchen verkaufen {v} ucuz olarak satmak
am Abgrund uçurumda
am Rande des Abgrunds uçurumun eşiğinde
am Rande eines Abgrunds stehen uçurumun eşiğinde olmak
an einen Dritten üçüncü bir kişiye
anflattern {v} uçuşarak yaklaşmak
der Anflug {sub} {m} [Flugzeug] uçuşa başlama
der Anhauch {sub} {m} uçuşa geçme
anknacken {v} [knackte an, hat angeknackt] ucundan biraz kırmak
Anspruch Dritter {sub} {m} üçüncü bir şahısın hakkı
auf billige Weise ucuz olarak
aufdunsten {v} [dämmte auf, hat aufgedämmt] uçurmak
ausfliegen {v} [flog aus, ist ausgeflogen] uçup gitmek
ausrauchen {v} uçup gitmek
Ausschuss "Zertifizierung der Drittländererzeugnisse" {sub} {m} üçüncü bir ülkenin diplomasını belgeleme kurulu
ätherisch {adj} ucu
ätherische Öle {sub} {pl} ucu yağlar
beim dritten Anlauf gelingts üçüncü denemede başarılır
der Bergstock {sub} {m} ucu demirli baston
0.002s