13 direkte Treffer gefunden für: Abbruch


50 indirekte Treffer gefunden für: Abbruch

Deutsch Türkisch
Abbruch Beziehungen ilişkilerin kesilmesi
Abbruch der diplomatischen Beziehungen {sub} {m} diplomatik ilişkilerin durdurulması
Abbruch der Verhandlungen {sub} {m} müzakerelerin durdurulması
Abbruch des Praktikums {sub} {m} stajı yarıda bırakma
Abbruch einer Reise {sub} {m} seyahatin yarıda kesilmesi
Abbruch eines Streiks {sub} {m} grevin durdurulması
Abbruch nicht möglich {sub} {m} iptali mümkün değil
Abbruch von Industrieanlagen {sub} {m} endüstriyel yıkım
Abbruch von Kernkraftwerken {sub} {m} Atom santrallarının yıkımı
Abbruch von Verhandlungen görüşmelerin kesilmesi
die Abbruchabfälle {sub} {pl} yıkma çöpleri
die Abbruchadresse {sub} {f} [EDV] kesinti adresi
das Abbruchanforderungssignal {sub} {n} kesinti talep sinyali
die Abbruchanweisung {sub} {f} durdurma emri
die Abbrucharbeit {sub} {f} yıkma işi
die Abbrucharbeiten {sub} {pl} yıkma işleri
der Abbrucharbeiter {sub} {m} yıkma işçisi
der Abbrucharbeiter {sub} {m} yıkım içisi
die Abbrucharbeits {sub} {f} yıkım işleminin
Abbruchausrüstung [alte Gebäude] yıkım ekipmanı
die Abbruchbedingung {sub} {f} durdurma koşulu
die Abbruchbedingung {sub} {f} kesinti koşulu
die Abbruchbedingung {sub} {f} kesinti şartı
die Abbruchbedingung {sub} {f} yıkma koşulu
die Abbruchbedingung {sub} {f} yıkma şartı
die Abbruchblutung {sub} {f} çatlama nedeniyle kanama
der Abbruchcode {sub} {m} durdurma kodu
der Abbruchcode {sub} {m} iptal kodu
die Abbrucherlaubnis {sub} {f} yıkım izni
der Abbruchfehler {sub} {m} kesme hatası
die Abbruchfirma {sub} {f} yıkım firması
die Abbruchfirma {sub} {f} yıkım veya kırma gibi işleri yapan firma
das Abbruchgebiet {sub} {n} yıkım bölgesi
das Abbruchgebot {sub} {n} yıkım yasası
das Abbruchgebäude {sub} {n} yıkılacak bina
die Abbruchgenehmigung {sub} {f} yıkma izni
die Abbruchgenehmigung {sub} {f} yıkım izni
die Abbruchgenehmigung {sub} {f} yıkım müsaadesi
der Abbruchhaken {sub} {m} yıkma kancası
der Abbruchhammer {sub} {m} yıkma tokmağı
die Abbruchhammerausrüstung {sub} {f} yıkma aksesuarı
das Abbruchholz {sub} {n} yıkımdan elde edilen odun
das Abbruchkennzeichen {sub} {n} yıkıma dair işaret
die Abbruchkolonne {sub} {f} yıkıcı ekip
die Abbruchkosten {sub} {pl} yıkım maliyeti
der Abbruchkran {sub} {m} yıkım vinci
die Abbruchkriterien {sub} {pl} yıkım kriterler
das Abbruchkriterium {sub} {n} yıkım kriteri
das Abbruchmakro {sub} {n} durdurma makrosu
die Abbruchmannschaft {sub} {f} yıkım ekibi
0.002s