1 direkte Treffer gefunden für: dich

Deutsch Türkisch
dich [Pronomen] seni

50 indirekte Treffer gefunden für: dich

Deutsch Türkisch
Dich hat niemand gefragt sana soran olmadı
dich juckt es wohl dayak istiyorsun!
dich juckt es wohl galiba kaşınıyorsun
Dich meine ich seni kastediyorum
dich selbst senin kendini
das Dichlorathylen {sub} {n} diklor etilen
das Dichlorid {sub} {n} diklorür
das Dichlormethan {sub} {n} diklormetan
dichotom {adj} ikili
die Dichotomie {sub} {f} ikililik
die Dichotomie {sub} {f} ikiye bölünme
die Dichotomie {sub} {f} suçların ikiye bölünmesi
dichotomisch {adj} iki bölümlü
dichotomisch {adj} ikiye bölünmüş
dichotomische Gliederung {sub} {f} iki bölümlü sıralama
dichotomische Klassifikation {sub} {f} iki bölümlü sınıflara ayırma
dichotomische Suche {sub} {f} iki bölümlü arama
dichotomische Unterteilung {sub} {f} iki bölümlü ayırım
dichotomisches Suchen {sub} {n} ikili arama
der Dichroismus {sub} {m} bazı kristallerin bakış açısına göre renk değiştirmesi
der Dichroismus {sub} {m} iki renklilik
dichroitisch {adj} iki renkli
dichroitische Filter {sub} {pl} iki renkli filtreler
dichroitische Flüssigkristallschicht {sub} {f} iki renkli sıvı tabakası
dichroitische Schicht {sub} {f} iki renkli tabaka
dichroitischer Filter {sub} {m} iki renkli filtre
die Dichromasie {sub} {f} bir rengi farklı algılama
die Dichromasie {sub} {f} rengin farklı görünmesi
die Dichromasie {sub} {f} çiftrenkçillik
das Dichromat {sub} {n} zehirli krom asidi tuzu
dichromatisch {adj} iki renkli
das Dichroskop {sub} {n} iki renkliliği ölçen alet
dicht {adj} geçirmez
dicht {adj} katı
dicht {adj} kesif
dicht {adj} su geçmez
dicht {adj} sık
dicht {adj} sıkı
dicht {adj} sızdırmaz
dicht {adj} sızmaz
dicht {adj} yan yana
dicht {adj} yekpare
dicht {adj} yoğun
dicht {adj} çok
dicht {adj} çok yakın duran
dicht {adv} [~ bei] -in çok yakınında
dicht [Gebüsch, Haar, Gewebe] gür
dicht [ugs.: betrunken] tam sarhoş
dicht [ugs.: unter Alkohol- oder Drogeneinfluss] içip kendinden geçmiş
dicht, direkt, genau daneben hemen yanında
0.001s