4 direkte Treffer gefunden für: einig


50 indirekte Treffer gefunden für: einig

Deutsch Türkisch
einig gegangen mutabık ayrıldı
einig gehen {v} mutabık olmak
einig sein {v} kararlaştırmak
einig werden {v} anlaşmaya varmak
einige [Pronomen: adjektivisch] birkaç
einige [substantivisch] bazıları
einige bazı
einige biraz
einige birtakım
einige kimi
die Einige {sub} {pl} birkaç
einige Beispiele birkaç örnek
einige der größten Firmen en büyük firmaların birkaçı
einige der größten Großhändler en büyük tüccarların birkaçı
einige der größten Hersteller en büyük imalatçıların birkaçı
einige der größten Importeure en büyük ithalatçıların birkaçı
einige der Kosten masrafların birkaçı
einige dieser Artikel bu eşyaları bazıları
einige Getränke {sub} {pl} bazı içecekler
einige Hunderte birkaç yüz
einige Jahre zuvor bir kaç yıl önce
einige Kosten {sub} {pl} bazı masraflar
einige Leute {sub} {pl} bazı kişiler
einige Male {sub} {pl} bazı kere
einige Male {sub} {pl} bazı kereler
einige Millimeter birkaç milimetre
einige Minuten zu Fuß birkaç dakika yaya
einige Muster {sub} {pl} birkaç numune
einige Orte {sub} {pl} birkaç yer
einige Punkte zulegen {v} birkaç puan artırmak
einige Tage {sub} {pl} birkaç gün
einige tanzlustige Paare {sub} {pl} birkaç danssever çiftler
einige Tropfen birkaç damla
einige Unklarheit hier und da şurada burada birkaç belirsizlik
einige unserer größten Kunden en büyük müşterilerimizden birkaçı
einige von den,dan birkaçı
einige wenige birkaçı
einige Zeit später bir süre sonra
einige zentral gelegene Banken {sub} {pl} merkezde olan birkaç banka
einigeln {v} [ich igelte ein, ich habe eingeigelt] dünya nimetlerinden elini eteğini çekmek
einigeln {v} [ich igelte ein, ich habe eingeigelt] inzivaya çekilmek
einigeln {v} [Militär] daire gibi savunma mevzilerine çekilmek
die Einigelung {sub} {f} inzivaya çekilme
einigen {v} [ich einigte, ich habe geeinigt] aralarını bulmak
einigen {v} [ich einigte, ich habe geeinigt] birleştirmek
einigen {v} [ich einigte, ich habe geeinigt] uzlaştırmak
einigen {v} [sich ~] anlaşmak
einigen {v} [sich ~] uyuşmak
einigen {v} [sich ~] uzlaşmak
einigend {adj} uzlaştıran
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu