16 direkte Treffer gefunden für: selbst


50 indirekte Treffer gefunden für: selbst

Deutsch Türkisch
selbst dann [außerdem] bundan başka
selbst dann bir de
selbst dann o halde bile
selbst dann o zaman bile
selbst gebacken kendi eliyle pişirilmiş
selbst gebacken kendi eliyle pişirmiş
selbst gemacht {adj} ev işi
selbst gemacht {adj} evde yapılmış
selbst gemacht {adj} kendi eliyle yapılmış
selbst gemacht kendi eliyle yapmış
selbst gemacht kendi eliyle yapılmış
selbst gezogen {adj} kendi elleriyle yapılmış
selbst handeln {v} kendisi için ticaren yapmak
selbst in den schlimmsten Zeiten en kötü zamanlarda bile
selbst jetzt şimdi bile
selbst kochen {v} kendi pişirmek
selbst schreiben {v} kendi yazmak
selbst seine Freunde arkadaşları bile
selbst seine Freunde arkadaşları dahi
selbst wenn -se bile
selbst wenn -se dahi
selbst wirtschaftender Winzer kendi işletmesini çalıştıran şarapçı
selbst zielsuchend {adj} kendisi hedef arayan
selbst zu einer Entscheidung finden {v} kendi karara varma
selbst zugefügt kendisi yapmış
selbst- [Vorsilbe] kendi başına
selbst- [Vorsilbe] kendi kendine
selbst- [Vorsilbe] kendi kendini
selbst- [Vorsilbe] kendiliğinden
selbst- [Vorsilbe] otomatik
selbstabdichtend {adj} kendiliğinden contalı
die Selbstablehnung {sub} {f} [juristisch] (hakimin) kendi kendini reddi
die Selbstabschlackung {sub} {f} otomatik cüruf çıkarıcı
die Selbstabstellung {sub} {f} otomatik ayırma
selbstabtastend {adj} öztarayıcı
die Selbstachtung {sub} {f} benlik saygısı
die Selbstachtung {sub} {f} haysiyet
die Selbstachtung {sub} {f} insanın kendine duyduğu saygı
die Selbstachtung {sub} {f} izzetinefis
die Selbstachtung {sub} {f} onur
die Selbstachtung {sub} {f} öz saygı
die Selbstachtung {sub} {f} özsaygı
die Selbstanalayse {sub} {f} [Med.] kendi kendini analiz etme yolunda ruh hastalığı
die Selbstanalayse {sub} {f} [Med.] otoanaliz
die Selbstanalyse {sub} {f} kendi kendini analiz
die Selbstanalyse {sub} {f} oto analiz
die Selbstanalyse {sub} {f} otoanaliz
die Selbstanklage {sub} {f} kendini suçlama
Selbstanlassender Synchronmotor {sub} {m} otomatik marşlı senkron motor
der Selbstanlasser {sub} {m} otomatik ateşleme
0.002s