1 direkte Treffer gefunden für: Aal

Deutsch Türkisch
der Aal {sub} {m} yılanbalığı

50 indirekte Treffer gefunden für: Aal

Deutsch Türkisch
Aal in Aspik {sub} {m} pelteli yılanbalığı
Aal sieht aus wie eine schwarze Schlange {sub} {m} yılanbalığı siyah bir yılana benzer
aalartig {adj} yılanbalığı cinsli
die Aalbeere {sub} {f} siyah frenk üzümü
die Aalbeere {sub} {f} siyah kuş üzümü
der Aalbutt {sub} {m} kuzey denizinde yaşayan yassı köpek dili adı verilen balık
die Aale {sub} {pl} yılanbalıkları
aalen {v} [aalte, hat gealt] yan gelip yatmak
aalen, sich~ {v} sere serpe uzanmak
aalen, sich~ {v} serilip serpilmek
aalen, sich~ {v} uzanmak
der Aalfang {sub} {m} yılanbalığı avı
das Aalgift {sub} {n} yılanbalığı kanında bulunan zehir
aalglatt {adj} ele avuca gelmeyecek kadar kaygan
aalglatt {adj} kaypak
aalglatt [Person, abwertend] zevzek insan
aalglatte Art {sub} {f} kayganlık
aalglatter Typ [ein~] zevzek insan
aalglattes Wesen {sub} {n} kaygan nesne
der Aalhorn {sub} {m} [Sambucus nigra] mürver
die Aalhornbeere {sub} {f} [Botanik: Sambucus nigra] mürver meyvesi
die Aalhornblüte {sub} {f} [Sambucus nigra] mürver çiçeği
die Aallarve {sub} {f} yılanbalığı tırtılı
der Aalmolch {sub} {m} Amerikan yılanbalığı
die Aalmutter {sub} {f} [Fischart] morina cinsinden balık türü
die Aalquappe {sub} {f} yılanbalığı larvası
die Aalraupe {sub} {f} [Pflanze] tatlı su gelinciği
die Aalraupe {sub} {f} yılanbalığı tırtılı
das Aalraupenleberöl {sub} {n} yılanbalığı tırtılı karaciğer yağı
die Aalreuse {sub} {f} yılanbalığı yakalama ağı
die Aalrute {sub} {f} yılanbalığı oltası
die Aalrutte {sub} {f} lota balığı
die Aalscheiben {sub} {pl} yılanbalığı dilimleri
der Aalstrich {sub} {m} yılanbalığı sırt yüzgeci
die Aalstrichschmerle {sub} {f} kokan çopra balığı
die Aalstrichschmerle {sub} {f} kokulu dere çoprası
die Aalsuppe {sub} {f} yılanbalığı çorbası
das Aaltierchen {sub} {n} küçük yılanbalığı
der Aalwurm {sub} {m} yer solucanı
aalähnlich {adj} yılanbalığına benzer
agil {adj} faal
aktiv {adj} faal
aktiv faal
der Anatomiesaal {sub} {m} anatomi salonu
der Audienzsaal {sub} {m} huzura kabul salonu
der Audienzsaal {sub} {m} kabul salonu
der Ausstellungssaal {sub} {m} sergi salonu
ausübend {adj} faal
automatisierter Operationssaal {sub} {f} otomatize ameliyathane
der Baal {sub} {m} putperestlerin taptığı bir put
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu