15 direkte Treffer gefunden für: Einheit


50 indirekte Treffer gefunden für: Einheit

Deutsch Türkisch
Einheit der Wärmemenge {sub} {f} sıcaklık birimi
Einheit der Wärmemenge {sub} {f} ısı birimi
Einheit der Wärmemenge {sub} {f} ısı miktarı
Einheit des Leitvermögens {sub} {f} iletkenlik birimi
Einheit des Lichtstromes {sub} {f} ışık akımı birimi
Einheit des Potentials {sub} {f} potansiyel birimi
Einheit des Wissens {sub} {f} bilgi birimi
Einheit Schutzvorrichtungen {sub} {f} koruma düzenekleri birimi
Einheit, elektrostatische- {sub} {f} elektrostatik birim
die Einheiten {sub} {pl} birimler
Einheiten wiederholen {v} birimleri tekrarlamak
die Einheitenauswahl {sub} {f} birim seçimi
die Einheitengleichung {sub} {f} birim denklemi
das Einheitensystem {sub} {n} birleştirme sistemi
das Einheitensystem {sub} {n} bütünleştirme sistemi
der Einheitentest {sub} {m} olağan deney
die Einheitenunabhängigkeit {sub} {f} birimlerin bağımsızlığı
das Einheitenzeichen {sub} {n} birim işareti
der Einheitenzähler {sub} {m} birim sayacı
die Einheitsformel {sub} {f} birim formülü
einheitlich {adj} bağdaşık
einheitlich {adj} birbirine uygun
einheitlich {adj} birbirinin aynısı
einheitlich {adj} bircinsten
einheitlich {adj} birlikte
einheitlich {adj} koordine
einheitlich {adj} monoton
einheitlich {adj} mütecanis
einheitlich {adj} müşterek
einheitlich {adj} standart
einheitlich {adj} tek elden
einheitlich {adj} tek parça
einheitlich {adj} tek tip
einheitlich {adj} tekdüzen
einheitlich {adj} türdeş
einheitlich {adj} yeknesak
einheitlich {adj} yekpar
einheitlich {adj} üniter
einheitliche- standart-
einheitliche Anforderung {sub} {f} eşit talep
einheitliche Ansicht {sub} {f} görüş birliği
einheitliche Auffassung fikir birliği
einheitliche Auffassung görüş birliği
einheitliche Bauart {sub} {f} standardize tip
einheitliche Bedieneroberfläche {sub} {f} sabit kullanım yüzeyi
einheitliche Besteuerung {sub} {f} standart vergilendirme
einheitliche Bewertung standart değerleme
einheitliche Bewertung tek tip değerleme
einheitliche Buchführung tekdüzen muhasebe
Einheitliche Europäische Akte {sub} {f} tekdüzen avrupa dosyası
0.002s