9 direkte Treffer gefunden für: anders


50 indirekte Treffer gefunden für: anders

Deutsch Türkisch
anders als …dan başka
anders als …den başka
anders als bisher şimdiye kadarkinden başka
anders als manch andere birçoklarından başka
anders als sonst başka zamankinden ayrı
anders ausdrücken {v} başka tabir etmek
anders ausdrückend {adj} başka tabir eden
anders ausgedrückt başka tabir edecek olunursa
anders aussehen {v} farklı görünmek
anders ausstatten {v} yeniden düzenlemek
anders ausstatten {v} yeniden şekillendirmek
anders beschließen {v} başka karar vermek
anders denkend {adj} başka düşünen
anders denkend als …den başka düşünen
anders formulieren {v} başka ifade etmek
anders geartet başka türden
anders geartet sein als jemand {v} birisinden farklı olmak
anders genannt adı başka
anders gesagt başka deyimle
anders gesinnt aykırı düşünceli
anders gesinnt ayrı düşüncede
anders gesinnt ayrı inançta
anders ist es nicht zu erklären başka türlü açıklanamaz
anders lautend {adj} başka türlü
anders lautende Berichte {sub} {pl} başka tür haberler
anders lernen {v} başka öğrenmek
anders rum {ugs.} tersine
anders werden {v} başka olmak
andersartig {adj} ayrı
andersartig {adj} değişik
andersartig {adj} farklı
die Andersartigkeit {sub} {f} ayrılık
die Andersartigkeit {sub} {f} değişiklik
die Andersartigkeit {sub} {f} farklılık
Andersartigkeits- farklılık-
andersdenken {v} başka türlü düşünmek
andersdenken {v} farklı düşünmek
andersdenkend {adv} değişik fikir sahibi
andersdenkend als ..dan başka düşünen
andersdenkend als ..den başka düşünen
die Andersdenkende {sub} {f} başka düşünen
die Andersdenkende {sub} {f} farklı düşünen
die Andersdenkende {sub} {pl} farklı düşünenler
die Andersdenkenden {sub} {pl} başka düşünenler
der Andersdenkender {sub} {m} farklı düşünen
anderseits {adj} buna karşın
anderseits {adj} diğer taraftan
anderseits {adj} öte yandan
andersfarbig {adj} başka renkte
andersfarbig {adj} değişik renkte
0.002s