11 direkte Treffer gefunden für: Methode


65 indirekte Treffer gefunden für: Methode

Deutsch Türkisch
Methode anzeigen {v} yöntem göstermek
Methode der anteilmäßigen Aufteilung {sub} {f} paya göre dağıtım metodu
Methode der Buchführung {sub} {f} muhasebe metodu
Methode der finiten Elemente {sub} {f} finite element metodu
Methode der gleitenden Mittelwerte {sub} {f} değişken ortalama değerler metodu
Methode der Grenzkosten {sub} {f} sınır değerler metodu
Methode des Bilanzierens {sub} {f} bilançolama usulü
Methode des direkten Zugriffs {sub} {f} direkt erişim metodu
Methode des errechneten Wertes {sub} {f} hesaplanan değer metodu
Methode des zufälligen Weges {sub} {f} rasgele yol usulü
Methode der gleitenden Mittelwerte hareketli ortalamalar metodu
Methode größten Dichte {sub} {f} maksimum muhtemellik metodu
Methode haben {v} metoda sahip olmak
Methode kleinsten Quadrate en küçük kareler metodu
Methode mit voller Information {sub} {f} tam bilgili metot
Methode zur Beseitigung des Kammerflimmerns {sub} {f} kalp odacığında titremeyi giderme metodu
Methode zur Standzeitanalyse {sub} {f} dayanma analizi metodu
Methode zur Untersuchung der Handelsbeziehungen {sub} {f} Ticaret ilişkilerinin araştırılması yöntemi
Methode zur Verringerung der Abweichung {sub} {f} sapmayı azaltma metodu
Methode, genehmigte- {sub} {f} lisanslı metot
die Methoden {sub} {pl} metodlar
Methoden der Geburtenkontrolle {sub} {pl} doğum denetim yöntemleri
Methoden der Geburtenkontrolle {sub} {pl} doğum kontrol yöntemleri
Methoden der Gesprächsführung {sub} {pl} görüşme yapma yöntemleri
Methoden der Sozialen Arbeit {sub} {pl} sosyal çalışma yöntemleri
die Methodenanalyse {sub} {f} yöntem analizi
die Methodenbank {sub} {f} yöntem bankası
das Methodenbanksystem {sub} {n} yöntem bankası dizgesi
der Methodenberg {sub} {m} yöntem bağı
die Methodenentwicklung {sub} {f} yöntem geliştirme
die Methodenfokussierung {sub} {f} yöntem odaklaşması
die Methodenlehre {sub} {f} metodoloji
die Methodenlehre {sub} {f} yöntem öğretimi
die Methodenlehre {sub} {f} yöntembilim
die Methodenlehre {sub} {f} yöntembilimi
der Methodenmangel {sub} {m} yöntem eksikliği
methodenorientiert yöntem oryantasyonu
das Methodenwissen {sub} {n} yöntem bilgisi
die Methodenzeitmessung {sub} {f} kronometraj
die Abbaumethode {sub} {f} ayrıştırma metodu
die Abfragemethode {sub} {f} sorgu yöntemi
die Abfragemethode {sub} {f} sorgulama yöntemi
die Abfüllmethode {sub} {f} doldurma metodu
die Abnahmemethode {sub} {f} teslim alma metodu
die Abrechnungsmethode {sub} {f} hesaplama metodu
die Absatzmethode {sub} {f} satış metodu
die Abschaummethode {sub} {f} köpük alma sistemi
die Abschreibungsmethode {sub} {f} amortisman metodu
die Abschreibungsmethode {sub} {f} değer azalması methodu
die Absenkmethode {sub} {f} daldırma metodu
absolute Messmethode {sub} {f} mutlak ölçü metodu
die Abstimmmethode {sub} {f} akort metodu
die Abtastmethode {sub} {f} tarama metodu
die Abzugsmethode {sub} {f} vergi indirme metodu
die Abzweigmethode {sub} {f} saptırma metodu
die Adressiermethode {sub} {f} adresleme metodu
die Adressiermethode {sub} {f} adresleme yöntemi
die Adressiermethode {sub} {f} bulunaklama yöntemi
die Adressiermethode {sub} {f} bulunaklandırma yöntemi
die Adressierungsmethode {sub} {f} adresleme metodu
die Advance-and-Decline-Methode {sub} {f} hisse senedi değer öngörüsü için teknik analiz yöntemi
die Aggregatmethode {sub} {f} cihaz metodu
die Aggregatreparaturmethode {sub} {f} cihaz tamir metodu
aggressive Absatzmethode {sub} {f} agresif satış metodu
aggressive Verkaufsmethode {sub} {f} agresif satış metodu
0.003s