14 direkte Treffer gefunden für: Beseitigung


52 indirekte Treffer gefunden für: Beseitigung

Deutsch Türkisch
Beseitigung der Beschränkungen sınırlamaları ortadan kaldırmak
Beseitigung der Doppelbesteuerung çift vergilendirmeyi ortadan kaldırmak
Beseitigung der Hindernisse engelleri ortadan kaldırmak
Beseitigung der Kapitalverkehrskontrollen sermaye giriş çıkışının kontrolunu ortadan kaldırmak
Beseitigung der Umweltbelastungen çevre kirliliği yükünü ortadan kaldırmak
Beseitigung der Ungleichgewichte {sub} {f} dengesizlikleri ortadan kaldırmak
Beseitigung einer Störung {sub} {f} arızayı tamir etme
Beseitigung einer Störung {sub} {f} bozukluğu giderme
Beseitigung einer Störung {sub} {f} bozukluğu onarma
Beseitigung eines Fehlers {sub} {f} bir hatayı ortadan kaldırmak
Beseitigung gefährlicher Schadstoffe tehlikeli maddeleri bertaraf etmek
Beseitigung jeden Zweifels {sub} {f} her türlü şüpkeyi ortadan kaldırmak
Beseitigung radioaktiven Abfalls {sub} {f} radyoaktif çöpü bertaraf etmek
Beseitigung von Handelsbarrieren {sub} {f} tivari bariyerleri ortadan kaldırmak
Beseitigung von Handelsschranken {sub} {f} ticari engelleri ortadan kaldırmak
Beseitigung von Mängeln {sub} {f} hataları ortadan kaldırmak
Beseitigung von Verlustquellen kayba neden olan kaynakları yoketme
Beseitigung von Vibrationen {sub} {f} titreşimleri ortadan kaldırmak
Beseitigung, radioaktiver Abfälle- {sub} {f} radyoaktif maddeleri ortadan kaldırma
die Beseitigungen {sub} {pl} tasfiyeler
die Beseitigungen {sub} {pl} yok etmeler
der Beseitigungsanspruch {sub} {m} tecavüzün refini dava hakkı
die Beseitigungskosten {sub} {pl} bertaraf etme masrafları
die Beseitigungsmethoden {sub} {f} bertaraf etme metodları
der Beseitigungsnachweis {sub} {m} ortadan kaldırma ispatı
die Beseitigungsstätte {sub} {pl} bertaraf etme yerleri
die Abfallbeseitigung {sub} {f} çöp bertaraf etme
die Abfallbeseitigung {sub} {f} çöplerin tasfiyesi
die Abfallbeseitigung {sub} {f} çöplerin yok edilmesi
die Abfallbeseitigung {sub} {f} çöplerin yokedilmesı
die Abwasserbeseitigung {sub} {f} atık suyu bertaraf etme
die Altölbeseitigung {sub} {f} atık yağ tasfiyesi
die Aschenbeseitigung {sub} {f} kül bertaraf etme
Durchführung der Beseitigung {sub} {f} atım uygulaması
die Endbeseitigung {sub} {f} nihai bertaraf etme
die Engpassbeseitigung {sub} {f} darboğazı giderme
die Fehlerbeseitigung {sub} {f} doğrultma
die Fehlerbeseitigung {sub} {f} düzeltme
die Fehlerbeseitigung {sub} {f} hata giderme
die Fehlerbeseitigung {sub} {f} hata temizleme
die Fehlerbeseitigung {sub} {f} yanlış giderme
die Festabfallbeseitigung {sub} {f} katı çöp bertaraf etme
die Geräuschbeseitigung {sub} {f} gürültüyü bertaraf etme
die Geräuschbeseitigung {sub} {f} gürültüyü ortadan kaldırma
die Kampfmittelbeseitigung {sub} {f} savaş maddelerini bertaraf etme
die Kesselsteinbeseitigung {sub} {f} kazan taşı temizleme
die Klärschlammbeseitigung {sub} {f} tasfiye çamuru bertaraf etme
die Knotenpunktbeseitigung {sub} {f} düğüm noktasını bertaraf etmek
Lagerung zwecks Beseitigung {sub} {f} bertaraf etmek için depolama
die Muldenbeseitigung {sub} {f} çukuru ortadan kaldırma
die Mängelbeseitigung {sub} {f} ayıpları giderme
die Mängelbeseitigung {sub} {f} hata düzeltme
0.003s