32 direkte Treffer gefunden für: offen


50 indirekte Treffer gefunden für: offen

Deutsch Türkisch
offen für Kritik sein {v} eleştiriye açık olabilmek
offen antworten {v} açık cevap vermek
offen ausweisen {v} açık kanıtlamak
offen bekennen {v} açık itiraf etmek
offen bleiben {v} askıda olmak
offen bleiben {v} açık bırakmak
offen bleiben {v} açık kalmak
offen bleiben {v} ortada kalmak
offen bleiben {v} çözümlenmemek
offen eingestehen {v} açıkça doğru olduğunu kabul etmek
offen eingestehen {v} açıkça itiraf etmek
offen geblieben {adj} açık kalmış
offen geblieben {adj} kapatılmamış
offen gebliebene Fragen cevapsız kalmış sorular
offen gesagt açıkça söylemek gerekirse
offen gesagt doğrusu
offen gestanden açıkça söylemek gerekirse
offen gestanden açıkçası
offen gestanden doğrusu
offen halten {v} açık bırakmak
offen halten {v} açık tutmak
offen halten {v} serbest bırakmak
offen lassen açık bırakmak
offen legen {v} [offenbaren] ortaya koymak
offen legen {v} açmak
offen legen {v} açığa vurmak
offen mit jemandem sein bir başkasına açık olmak
offen reden açık saçık konuşmak
offen reden dobra dobra konuşmak
offen reden müstehcen konuşmak
offen sagen {v} açık söylemek
offen sein {v} açık olmak
offen seine Meinung sagen {v} açıkça kendi fikrini söylemek
offen stehen {v} açık bulunmak
offen stehen {v} açık durmak
offen stehen {v} açık kalmak
offen stehen {v} borçlu kalmak
offen stehen {v} boş olmak
offen stehen {v} kapanmamak
offen stehen {v} müsait olmak
offen stehen {v} serbest olmak
offen stehend {adj} açık
offen stehende Rechnung {sub} {f} açık hesap
offen stehende Rechnung {sub} {f} ödenmemiş fatura
Offen Tür System {sub} {n} açık kapı sistemi
offen und ehrlich açık ve dürüst
offen und vorbehaltlos açık ve çekincesiz
offen zeigen {v} açıkça göstermek
offenbar {adj} aleni
offenbar {adj} apaçık
0.003s