4 direkte Treffer gefunden für: adres


50 indirekte Treffer gefunden für: adres

Deutsch Türkisch
der Adresbus {sub} {m} adres yolu
das Adresformat {sub} {n} bulunak formatı
die Adreskettung {sub} {f} adres zincirleme
die Adreskettung {sub} {f} bulunak zincirleme
die Adress-Tabelle {sub} {f} adres çizelgesi
der Adressabstand {sub} {m} adres mesafesi
der Adressaddierer {sub} {m} adres toplayanı
der Adressaddierer {sub} {m} adres toplayıcı
der Adressaddierer {sub} {m} bulunak toplayıcı
der Adressanhänger {sub} {m} adres ekleyici
die Adressanhängung {sub} {f} adres eki
der Adressant {sub} {m} gönderen
der Adressant {sub} {m} gönderici
der Adressant {sub} {m} mektubu yazan
Adressant eines Wechsels {sub} {m} takası gönderen
die Adressanten {sub} {pl} göndericiler
der Adressat {sub} {m} adres sahibi
der Adressat {sub} {m} alacak olan
der Adressat {sub} {m} alıcı
der Adressat {sub} {m} gönderilen
der Adressat {sub} {m} kendisine gönderilen
die Adressate {sub} {pl} alıcılar
Adressaten [den] alıcılara
adressatengerecht {adj} [Beispiel: Der Sprecher hingegen muss sich adressatengerecht ausdrücken, wenn er verstanden werden will] kişiye mahsus; kişiye özel [Örnek: Konuşan kişi anlaşılmak istiyorsa, önündeki topluma göre sözlerini seçmeli.]
die adressatengruppe {sub} {f} alıcı grup
der Adressatenkreis {sub} {m} alıcı grup
die Adressatennummer {sub} {f} alıcı numarası
die Adressatin {sub} {f} [weiblich] alıcı
die Adressatinnen {sub} {pl} [weiblich] alıcılar
das Adressattribut {sub} {n} adres niteliği
das Adressattribut {sub} {n} bulunak niteliği
der Adressaufbau {sub} {m} adres teşekkülü
der Adressaufkleber {sub} {m} adres etiketi
die Adressauflösung {sub} {f} adres feshetme
das Adressauflösungsprotokoll {sub} {n} adres feshetme protokolu
der Adressaufruf {sub} {m} adres çağırma
der Adressaufruf {sub} {m} bulunak çağırma
das Adressausfallrisiko {sub} {n} adres eksiklik riski
die Adressauswahl {sub} {f} adres seçimi
die Adressauswahl {sub} {f} bulunak seçimi
der Adressbefehl {sub} {m} adres direktifi
die Adressberechnung {sub} {f} şebeke ağında bağıl aletlerin hesabı
der Adressbereich {sub} {m} adres alanı
der Adressbereich {sub} {m} adres yüzeyi
der Adressbestand {sub} {m} adres mevcudu
die Adressbildung {sub} {f} adres oluşturma
die Adressbildung {sub} {f} adres üretimi
die Adressbildung {sub} {f} bulunak üretimi
das Adressbit {sub} {n} adres biti
das Adressbuch {sub} {n} adres kitabı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu