10 direkte Treffer gefunden für: olaylar


50 indirekte Treffer gefunden für: olaylar

Deutsch Türkisch
Ablauf der Ereignisse {sub} {m} olayların seyri
Angelegenheiten ordnen {sub} {f} olayları sıraya koymak
Anzahl der Ereignisse {sub} {f} olayların sayısı
Bearbeiten von Ereignissen {sub} {n} olayları işleme alma
buchstabengläubig {adj} olayların kaderciliğine inanan
die Chronik {sub} {f} olayları zaman sırasına göre anlatan eser
die Chronologie {sub} {f} olayların zamansal oluş sırasına göre sıralanması
den Dingen auf den Grund gehen olayları inceden inceye araştirmak
den Dingen freien Lauf lassen olayları kendi akışına bırakmak
den Lauf der Dinge abwarten olayları seyrine bırakmak
der Ablauf von Ereignissen olayların akışı
die Dinge auseinander halten können [alt] olayları birbirine karıştırmamak
die Dinge ins rechte,richtige Licht rücken olaylara ışık tutmak
die Dinge laufen lassen {v} olayları akışına bırakmak
die Dinge ungeschehen machen olayları saklamak
Die Dinge werden gut ausgehen olaylar iyi sonuca ulaşacak
Dinge aufklären {v} olayları aydınlatmak
Dinge aufschieben {v} olayları tehir etmek
Dinge auseinanderhalten {v} olayları birbirinden farklı değerlendirmek
eine feine Nase haben olayları önceden iyi sezmek
die Einfühlsamkeit {sub} {f} olayları yaşayarak öğrenebilme
die Einfühlung {sub} {f} olayları yaşayarak öğrenme
Ereignisse abwarten olayların sonunu beklemek
Folge von Ereignissen {sub} {f} olaylar dizisi
Gang der Ereignisse {sub} {m} olayların cereyan edişi
die Hermeneutik {sub} {f} olaylar rarasındaki ilişkileri anlama
im Strudel der Ereignisse untergehen {v} olayların karmasasında unutulmak
die Konstellation {sub} {f} [Astrologie] olayların gelişimi
Kontrolle der einzelne Ereignisse {sub} {f} olayları teker teker inceleme
Lauf der Dinge {sub} {m} olayların seyri
Mehrzahl aller Fälle {sub} {f} olayların ekseriyeti
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge olayların normal seyrine göre
Rangordnung der Ereignisse {sub} {f} olayların sıralama dizisi
die Sachinformation {sub} {f} olaylara/gerçeklere dayanan bilgi
der Sachzwang {sub} {m} olayların zorlaması
der Tatsachenbericht {sub} {m} olayları olduğu gibi anlatan rapor
der Tatsachenverdreher {sub} {m} olayları çarpıtan
die Tatsachenverdreherin {sub} {f} [weiblich] olayları çarpıtan bayan
die Tatsachenverdrehung {sub} {f} olayları çarpıtma
umdenken {v} olaylara bakış tarzını değiştirme
die Wahrheitspflicht {sub} {f} olayları eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde açıklama zorunluluğu
während sich die Ereignisse entwickelten olaylar gelişirken
der Zeitraffer {sub} {m} olayları hızlı bir gösterimle sunma
Zusammenhang der Ereignisse {sub} {m} olaylarda ilişki
alle möglichen Sachen her türlü olaylar
alltägliche Ereignisse {sub} {pl} günlük olaylar
aufregende Ereignisse {sub} {pl} heyecan verici olaylar
die Bagatellfälle {sub} {pl} önemsiz olaylar
die Bußgeldsachen {sub} {pl} para cezasına maruz olaylar
böse Taten {sub} {pl} kötü olaylar
0.003s