10 direkte Treffer gefunden für: dahi


50 indirekte Treffer gefunden für: dahi

Deutsch Türkisch
das Addukt {sub} {n} dahil etme
die Addukte {sub} {pl} dahil etmeler
adjungieren {v} [zuordnen, beifügen] dahil etmek, eklemek
Adresse, interne- {sub} {f} [Software] dahili adres
die Angehörige {sub} {f} dahil olan
der Angehöriger {sub} {m} dahil olan
ausschalten {v} [schaltete aus, hat ausgeschaltet] dahil etmemek
die Binnenbeziehung {sub} {f} dahili ilişki
die Binnenbeziehung {sub} {f} dahili münasebet
der Binnenmarkt {sub} {m} dahili piyasa
die Binnenschifffahrt {sub} {f} dahi sefer
der Binnenverkehr {sub} {m} dahili muhabere
binnenwirtschaftlich {adj} dahili ekonomi açısından
der Binnenzoll {sub} {m} dahili gümrük
blitzgescheit {adj} {ugs.} dahiyane
dahin {adv} geçmiş
dahin {adv} ileriye
dahin {adv} ileriye doğru
dahin {adv} o tarafa doğru
dahin {adv} oraya
dahin {adv} oraya doğru
dahin {adv} şuraya
dahin führen {v} oraya kadar refakat etmek
dahin gehend {adj} bu hususta
dahin gestellt sein lassen {v} hakkında karar vermek
dahin sein {v} bozulmuş olmak
dahin sein {v} gitmiş olmak
dahin sein {v} yok olmak
dahin welken {v} beti benzi atmak
dahin welken {v} rengi uçmak
dahin welken {v} sararıp solmak
dahin ziehen {v} süzülmek
dahin ziehen {v} süzülüp gitmek
dahinaus oradan dışarı
dahinbrausen {ugs.} hızlı gitmek
dahinbrausen {v} [brauste dahin, habe dahingebraust] hızla geçip gitmek
dahinbrausen {v} [brauste dahin, habe dahingebraust] süratle geçip gitmek
dahinbrausen {v} [brauste dahin, habe dahingebraust] süratli gitmek
dahinbrettern [ugs.: bretterte dahin, habe dahi.gebrettert] alelacele gitmek
dahinbrettern [ugs.: bretterte dahin, habe dahi.gebrettert] hızla çekip gitmek
dahinbrettern {v} [ugs.: bretterte dahin, habe dahi.gebrettert] hışım gibi gitmek
dahinbummeln gezerek gitmek
dahindämmern {v} [dämmerte dahin, habe dahingedämmert] dalmak
dahindämmern {v} [dämmerte dahin, habe dahingedämmert] dalıp gitmek
dahindämmern {v} [dämmerte dahin, habe dahingedämmert] sersemlemek
dahindämmern {v} [dämmerte dahin, habe dahingedämmert] uyuklamak
dahindämmern {v} [dämmerte dahin, habe dahingedämmert] şuuru yerinde olmamak
dahindösen sızmak
dahineilen {v} [eilte dahin, bin dahingeeilt] akıp gitmek
dahineilen {v} [eilte dahin, bin dahingeeilt] hızlı koşmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu