5 direkte Treffer gefunden für: gemi

Deutsch Türkisch
das Boot {sub} {n} gemi
der Dampfer {sub} {m} gemi
der Kahn {sub} {m} gemi
das Schiff {sub} {n} gemi
das Wasserschiff {sub} {n} gemi

50 indirekte Treffer gefunden für: gemi

Deutsch Türkisch
ab Schiff [Wirtschaft] gemide teslim
ab Schiff [Handel] gemiden teslim
abankern {v} gemiyi çözmek
Abfahrtsplan der Schiffe gemilerin sefer planı
Abfahrtssignalflagge der Schiffe {sub} {f} gemilerin kalkış bayrağı
abgerundeter Schergang {sub} {m} [Farbegang] geminin üst güverte hizasında borda duvarı levha şeridi
Ablaufbahn für Stapellauf {sub} {f} gemiyi denize indirme akım hattı
ablaufen lassen {v} [Verkehr] gemiyi suya indirmek
das Ablaufgerüst {sub} {n} gemi inşa kızağı
das Ablaufgewicht {sub} {n} geminin kızaktan inme ağırlığı
die Ablegeprozedur {sub} {f} [Schiff] geminin sahilden hareket etme prosedürü
Abmessungen des Schiffes {sub} {pl} geminin ölçüleri
die Abschlussplanke {sub} {f} gemi kaburhasında tahtası
das Abwerfen {sub} {n} [vom Schiff] gemiden fırlatmak
die Abwrackfonds {sub} {pl} gemi sahiplerinin dayanışma fonu
achteraus gehen {v} gemide geri doğru gitmek
das Achterdeck {sub} {n} gemide arka güverte
achterer Tiefgang {sub} {m} gemi kıçının derine dalması
die Achterleine {sub} {f} gemi bağlama ipi
das Achterschiff {sub} {n} [der hintere Teil des Schiffes] geminin arka kısmı
das Achterstag {sub} {n} gemi direğinin arka desteği
der Achtersteven {sub} {m} [Hintersteven] gemi iskeletinin arka omurgaları
die Achterwicklung {sub} {f} gemide arka sargı
ahoi gemicilerin telefon ederken kullandığı söz
alle Brücken hinter sich abbrechen gemileri yakmak
am Steuer des Schiffes geminin dümeninde
an Bord [Schiff] gemide
an Bord befindliche Gesamtfischmenge gemide bulunan toplam balık miktarı
an Bord bringen {v} gemiyle mal göndermek
an Bord des Schiffes gehen gemiye binmek
an Bord des Seeschiffes gemi güvertesinde
an Bord eines Schiffes geminin güvertesinde
an Bord eines Schiffes gehen gemi güvertesine gitmek
an Bord gehen [Schiff] gemiye binmek
an Bord gehen {v} gemiye binmek
an Bord kommen {v} gemiye gelmek
an Bord nehmen {v} gemiye almak
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren] gemiden karaya çıkmak
Angaben über das Schiff {sub} {pl} gemi hakkında bilgiler
anheuern {v} [heuerte an, hat angeheuert] gemide çalışmak için tayfa yazmak
Anheuerung von Seeleuten {sub} {f} gemi işçisi bulma
der Anker {sub} {m} [Verhkehr] gemi demiri
der Anker {sub} {m} gemi demiri
ankern {v} [ankerte, hat geankert] gemiyi bağlamak
der Ankerplatz {sub} {m} gemi yatağı
anlanden {v} [landete an, hat angelandet] gemi yükünü boşaltmak
anluven {v} gemiyi rüzgâr yönüne çevirmek
anmustern {v} [Schiff] gemiye tayfa kaydetmek
anmustern {v} [Schiff] gemiye tayfa kaydı yapmak
anmustern {v} [Schiff] gemiyi yüklemek için tayfa almak
0.002s