5 direkte Treffer gefunden für: gemi

Deutsch Türkisch
das Boot {sub} {n} gemi
der Dampfer {sub} {m} gemi
der Kahn {sub} {m} gemi
das Schiff {sub} {n} gemi
das Wasserschiff {sub} {n} gemi

77 indirekte Treffer gefunden für: gemi

Deutsch Türkisch
ab Schiff [Wirtschaft] gemide teslim
ab Schiff [Handel] gemiden teslim
abankern {v} gemiyi çözmek
Abfahrtsplan der Schiffe gemilerin sefer planı
Abfahrtssignalflagge der Schiffe {sub} {f} gemilerin kalkış bayrağı
abgerundeter Schergang {sub} {m} [Farbegang] geminin üst güverte hizasında borda duvarı levha şeridi
Ablaufbahn für Stapellauf {sub} {f} gemiyi denize indirme akım hattı
ablaufen lassen {v} [Verkehr] gemiyi suya indirmek
das Ablaufgerüst {sub} {n} gemi inşa kızağı
das Ablaufgewicht {sub} {n} geminin kızaktan inme ağırlığı
die Ablegeprozedur {sub} {f} [Schiff] geminin sahilden hareket etme prosedürü
Abmessungen des Schiffes {sub} {pl} geminin ölçüleri
die Abschlussplanke {sub} {f} gemi kaburhasında tahtası
das Abwerfen {sub} {n} [vom Schiff] gemiden fırlatmak
die Abwrackfonds {sub} {pl} gemi sahiplerinin dayanışma fonu
achteraus gehen {v} gemide geri doğru gitmek
das Achterdeck {sub} {n} gemide arka güverte
achterer Tiefgang {sub} {m} gemi kıçının derine dalması
die Achterleine {sub} {f} gemi bağlama ipi
das Achterschiff {sub} {n} [der hintere Teil des Schiffes] geminin arka kısmı
das Achterstag {sub} {n} gemi direğinin arka desteği
der Achtersteven {sub} {m} [Hintersteven] gemi iskeletinin arka omurgaları
die Achterwicklung {sub} {f} gemide arka sargı
ahoi gemicilerin telefon ederken kullandığı söz
alle Brücken hinter sich abbrechen gemileri yakmak
am Steuer des Schiffes geminin dümeninde
an Bord [Schiff] gemide
an Bord befindliche Gesamtfischmenge gemide bulunan toplam balık miktarı
an Bord bringen {v} gemiyle mal göndermek
an Bord des Schiffes gehen gemiye binmek
an Bord des Seeschiffes gemi güvertesinde
an Bord eines Schiffes geminin güvertesinde
an Bord eines Schiffes gehen gemi güvertesine gitmek
an Bord gehen [Schiff] gemiye binmek
an Bord gehen {v} gemiye binmek
an Bord kommen {v} gemiye gelmek
an Bord nehmen {v} gemiye almak
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren] gemiden karaya çıkmak
Angaben über das Schiff {sub} {pl} gemi hakkında bilgiler
anheuern {v} [heuerte an, hat angeheuert] gemide çalışmak için tayfa yazmak
Anheuerung von Seeleuten {sub} {f} gemi işçisi bulma
der Anker {sub} {m} [Verhkehr] gemi demiri
der Anker {sub} {m} gemi demiri
ankern {v} [ankerte, hat geankert] gemiyi bağlamak
der Ankerplatz {sub} {m} gemi yatağı
anlanden {v} [landete an, hat angelandet] gemi yükünü boşaltmak
anluven {v} gemiyi rüzgâr yönüne çevirmek
anmustern {v} [Schiff] gemiye tayfa kaydetmek
anmustern {v} [Schiff] gemiye tayfa kaydı yapmak
anmustern {v} [Schiff] gemiyi yüklemek için tayfa almak
die Anmusterung {sub} {f} gemiye tayfa kaydı
abgebendes Schiff {sub} {n} verici gemi
der Alexandersegler {sub} {m} küçük yelkenli gemi
das Ankunftsschiff {sub} {n} gelen gemi
das Atomschiff {sub} {n} nükleer gemi
aufgetakeltes Schiff {sub} {n} donatılmış gemi
ausländisches Schiff {sub} {n} yabancı gemi
die Barkasse {sub} {f} küçük gemi
das Basisschiff {sub} {n} ana gemi
beladenes Schiff {sub} {n} yüklü gemi
benanntes Schiff {sub} {n} bahsedilen gemi
beobachtetes Schiff {sub} {n} gözlenen gemi
beschädigtes Schiff {sub} {n} hasarlı gemi
die Billigflagge {sub} {f} ucuz fiyatlı gemi
blockierendes Schiff {sub} {n} bloke eden gemi
das Botel {sub} {n} otel olarak inşa edilmiş gemi
der Bran {sub} {m} düşman gemisini yakmaya çalışan gemi
der Brander {sub} {m} yüklemiş olduğu yanıcı maddelerle düşman gemisini yakmaya çalışan gemi
der Bugsierdampfer {sub} {m} römorkör gemi
der Bugsierdampfer {sub} {m} çekici gemi
das Container-Schiff {sub} {n} konteyner yüklü gemi
der Dampfer {sub} {m} buharlı gemi
das Dampfschiff {sub} {n} buharlı gemi
der Doppelschraubendampfer {sub} {m} çift pervaneli gemi
der Doppelschraubendampfer {sub} {m} çift uskurlu gemi
der Dreimaster {sub} {m} [Verkehr] üç yelkenli gemi
ein namentlich genanntes Schiff adı anılan bir gemi
0.003s