11 direkte Treffer gefunden für: Atom


50 indirekte Treffer gefunden für: Atom

Deutsch Türkisch
die A-Bombe {sub} {f} atom bombası
Abbau von Atomwaffen {sub} {m} atom silahlarını azaltma
Abbruch von Kernkraftwerken {sub} {m} Atom santrallarının yıkımı
die ABC-Kampfmittel {sub} {f} [Militär] atom veya biyolojik içerikli kimyasal silahlar
die ABC-Kampfmittel {sub} {pl} atom-biyolojik-kimyasal silahlar
die ABC-Kriegsführung {sub} {f} atom-biyolojik-kimyasal silahlarla savaş
der ABC-Schutzanzug {sub} {m} atom-biyolojik-kimyasal silahlardan koruyan elbise
Absorptionsregelung eines Kernreaktors {sub} {f} atom reaktörü emme kontrolü
AKWs [Atomkraftwerke] atom santralları
Akzeptanzprobleme bei der Kernenergie {sub} {pl} atom enerjisinde kabullenme problemleri
Anti-Atom- atoma karşı
Anti-Atomkraft- atom enerjisine karşı
die Antiatombewegung {sub} {f} [Politisch, Soziologisch] atom enerjisini protesto hareketi
das Arcatomschweißen {sub} {n} atomik hidrojen kaynağı
die Arcatomschweißung {sub} {f} atom ark kaynağı
die Arcatomschweißung {sub} {f} atomikhidrojen kaynağı
Atom U-Boot-Jäger {sub} {m} atom denizaltısı tarayıcı
Atom- nükleer-
der Atom-Abbrand {sub} {m} atom yanma kesri
die Atom-Maßeinheit {sub} {f} atomik ölçü birimi
das Atom-U-Boot {sub} {n} atomik denizaltı
das Atom-U-Boot {sub} {n} nükleer denizaltı
der Atomabbrand {sub} {m} [Spaltstoff] atomik yanma kesri
der Atomabbrand {sub} {m} yanma kesri
der Atomabfall {sub} {m} atom atığı
die Atomabsorption {sub} {f} atom masetme
das Atomabsorptionsspektrometer {sub} {n} [ASS] atomik absorpsiyon izgeölçeri
die Atomabsorptionsspektrometrie {sub} {f} atomik absorpsiyon izgeölçme bilimi
die Atomabsorptionsspektroskopie {sub} {f} atomik absorpsiyon izgeölçme
die Atomabsorptionszubehörgeräte {sub} {pl} atomik absorpsiyon yedel aletleri
der Atomabstand {sub} {m} atomik mesafe
atomal {adj} atomal
atomangetrieben nükleer enerji ile çalışan
atomangetrieben nükleer tahrikli
der Atomangriff {sub} {m} atom saldırısı
die Atomanordnung {sub} {f} atomik düzen
die Atomanregung {sub} {f} atom tahriki
der Atomantrieb {sub} {m} atomla tahrik
atomar {adj} atomal
atomar {adj} atomik
atomar {adj} atomla ilgili
atomar {adj} nükleer
atomar nükleer
atomar vernichten {v} atomik tahrip
atomare, atomarer, atomares nükleer
atomare Abfälle {sub} {pl} atomik atıklar
atomare Abrüstung {sub} {f} nükleer silahları azaltma
atomare Anregungsfunktion {sub} {f} atomik ikaz fonksiyonu
atomare Aufrüstung {sub} {f} nükleer silah geliştirme
atomare Bedingung {sub} {f} atomik spesifikasyon
0.002s