10 direkte Treffer gefunden für: Arbeitnehmer


50 indirekte Treffer gefunden für: Arbeitnehmer

Deutsch Türkisch
Arbeitnehmer aller Altersstufen {sub} {pl} tüm yaş gruplarındaki işçileri
Arbeitnehmer der ungerechtfertigt entlassen worden ist {sub} {m} haksız yere işten çıkarılan işçi
Arbeitnehmer des Unternehmens {sub} {m} işletmenin işçisi
Arbeitnehmer einbeziehen işçilerin katılımı
Arbeitnehmer haben Anspruch {sub} {pl} işçilerin hakları var
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat denetim kurulunda işçi
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst {sub} {m} kamu hizmetinde işçi
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst {sub} {m} kamu hizmetinde çalışan
die Arbeitnehmeraktie {sub} {f} işçi hisse senedi
der Arbeitnehmeranteil {sub} {m} işçi payı
der Arbeitnehmeranteil {sub} {m} işçinin ödediği aidat
der Arbeitnehmeranteil {sub} {m} işçinin ödediği miktar
der Arbeitnehmerausweis {sub} {m} işçi kimliği
der Arbeitnehmerbeitrag {sub} {m} işçinin ödediği aidadı
der Arbeitnehmerbeitragsanteil {sub} {m} işçinin ödediği aidat miktarı
die Arbeitnehmerbeteiligung {sub} {f} işçi katılımı
der Arbeitnehmerdelegierter {sub} {m} işçi delegesi
der Arbeitnehmerdirektor {sub} {m} işçi müdürü
das Arbeitnehmerentsendegesetz {sub} {n} işçi gönderme kanunu
die Arbeitnehmerentsenderichtlinie {sub} {f} işçi gönderme talimatnamesi
die Arbeitnehmerentsendung {sub} {f} işçi gönderme
die Arbeitnehmererfinder-Vergütung {sub} {f} işçiye buluşu ödeme
die Arbeitnehmererfindung {sub} {f} işçi buluşu
die Arbeitnehmererfindung {sub} {f} işçinin ihtiraı
die Arbeitnehmererfindung {sub} {f} işçinin teknik buluşu
das Arbeitnehmererfindungsgesetz {sub} {n} işçi buluş kanunu
arbeitnehmerfeindlich {adj} işçi için kötü
die Arbeitnehmerfragen {sub} {pl} işçi soruları
die Arbeitnehmerfragen {sub} {pl} işçi sorunları
der Arbeitnehmerfreibetrag {sub} {m} [Deutschland] işçiler için vergiden muaf tutar
der arbeitnehmerfreibetrag {sub} {m} vergiden düşülen işçi geliri miktarı
die Arbeitnehmerfreizügigkeit {sub} {f} işçilerin serbest dolaşımı
arbeitnehmerfreundlich {adj} emekçiden yana
arbeitnehmerfreundlich {adj} işçiler için iyi
die Arbeitnehmergesellschaft {sub} {f} işçi şirketi
die Arbeitnehmergewerkschaft {sub} {f} işçi sendikası
die Arbeitnehmergruppe {sub} {f} işçi grubu
die Arbeitnehmerhaftung {sub} {f} işçi sorumluluğu
die Arbeitnehmerin {sub} {f} [weiblich] işalan
die Arbeitnehmerin {sub} {f} [weiblich] işverilen
die Arbeitnehmerin {sub} {f} [weiblich] işçi
die Arbeitnehmerinnen {sub} {pl} [weiblich] işçi bayanlar
das Arbeitnehmermitglied {sub} {n} işçi üyesi
Arbeitnehmern [den] işçilere
der Arbeitnehmernachweis {sub} {m} işçilik ispatı
die Arbeitnehmerorganisation {sub} {f} işçi birliği
die Arbeitnehmerrechte {sub} {pl} işçi hakları
die Arbeitnehmerschaft {sub} {f} işverilen kesim
die Arbeitnehmerschaft {sub} {f} işçi kesimi
Arbeitnehmerschafts- işçi kesimi-
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu