7 direkte Treffer gefunden für: motor


50 indirekte Treffer gefunden für: motor

Deutsch Türkisch
die Abdeckhaube {sub} {f} motor kapağı
die Abdeckhauben {sub} {pl} motor kapakları
der Abdeckhaubenlüfter {sub} {m} motor kapağı hava deliği
Abgabe auf Kraftfahrzeuge {sub} {f} motorlu taşıtlar vergisi
Abmagerungsfähigkeit des Motors {sub} {f} motorun yakıt-hava oranının azaltılmış olması
abrichten und planschleifen des Motorblocks {v} motor gövdesini düzlemek ve enine zımparalamak
Abschleppen von Motorfahrzeugen {sub} {n} motorlu araçları çekme
der Abtrieb {sub} {m} [Motor] motor çıkış gücü
Abwürgen eines Motors {sub} {n} motoru stop ettirme
die Agitiertheit {sub} {f} motor huzursuzluk
Alarme für Motore und Ventile {sub} {pl} motorlar ve supaplar için alarmlar
andrehen {v} [drehte an, hat angedreht] motoru harekete geçirmek
angetrieben durch Motor motor kumandalı
angetrieben, motorisch - motor gücüyle işleme
anhalten des Motors {v} motoru durdurma
ankurbeln {v} [kurbelte an, hat angekurbelt] motoru harekete geçirmek
die Ankurbelung {sub} {f} motoru işletme
der Anlasser {sub} {m} motoru veya cihazı harekete geçirici
anreißen {v} [reißte an, hat angereißt] motoru harekete geçirmek
Ansauglufttemperatur des Motors {sub} {f} motorun emilen hava ısısı
anstellen {v} [stellte an, hat angestellt] motor harekete geçirmek
antreiben {v} [trieb an, hat angetrieben] motoru harekete geçirmek
Antrieb durch einen Motor {sub} {m} motorla tahrik
die Antriebsbatterie {sub} {f} motor hareket ettirme bataryası
die Antriebstechnik {sub} {f} motor teknolojisi
anwerfen {v} motoru harekete geçirmek
der Anwurf {sub} {m} motor çalıştırma
Arbeiter in der Motorindustrie {sub} {m} motor endüstrisinde çalışan işçi
der Arbeitszylinder {sub} {m} motor silindiri
ausgehen lassen {v} motoru stop ettirmek
das Auto {sub} {n} motorlu araba
der Autodienst {sub} {m} motorlu servis
der Autofahrer {sub} {m} motorist
der Bewegungsapparat {sub} {m} motor aygıt
der Bewegungsdrang {sub} {m} motor huzursuzluk
die Bewegungsstörungen {sub} {pl} motor bozuklukları
der Bootsmotor {sub} {m} motorbot motoru
Bremsung durch den Motor {sub} {f} motorda frenleme
Buttermaschine mit Motorantrieb {sub} {f} motorla çalıştırılan yayık
das Motorgeräusch klingt angestrengt motor sesi rahatsız edici
den Motor abschalten {v} motoru stop etmek
den Motor abstellen motoru kapamak
den Motor anstellen motoru açmak
den Motor aufheulen lassen {v} motoru yüksek sesle çalıştırmak
den Motor auskühlen lassen {v} motoru suğumaya bırakmak
den Motor ausschalten {v} motoru durdurmak
den motor drosseln {v} motoru kısmak
den Motor einschalten {v} motoru çalıştırmak
den Motor laufen lassen motoru çalıştırmak
der Motor wird von einer Batterie betrieben motor pil ile çalışıyor
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu