4 direkte Treffer gefunden für: kilise


50 indirekte Treffer gefunden für: kilise

Deutsch Türkisch
der Abendgottesdienst {sub} {m} kilisede akşam duası
die Ablasserteilung {sub} {f} kilise affı
außerkirchlich kilise dışı
der Bannfluch {sub} {m} kilise aforozu
das Bema {sub} {n} [abgeschlossener Raum in orthodoxen Kirchen] kilisede kürsü
das Benefiz {sub} {n} kilise vakfı
der Benefiziar {sub} {m} kilise vakfı sahibi
das Benefizium {sub} {n} kilise geliri
der Bildersturm {sub} {m} kiliselerden resimlerin uzaklaştırılması
die Bilderstürme {sub} {pl} kiliselerden resimlerin uzaklaştırılma olayları
bilderstürmend {adj} kiliselerden resimlerin uzaklaştıran
der Bilderstürmer {sub} {m} kiliselerdeki resimlere karşı olan, onları kırıp atan kimse
die Bilderstürmer {sub} {pl} kiliselerdeki resimlere karşı olan, onları kırıp atan kimseler
die Bilderstürmerei {sub} {f} kiliselerdeki resimlere karşı olan, onları kırıp atma
bilderstürmerisch {adj} kiliselerdeki resimlere karşı olan, onları kırıp atış
der Choral {sub} {m} kilise ilâhisi
der Dekan {sub} {m} [Religion] kilise cemaati başkanı
die Diakonie {sub} {f} [Religion] kilisede sosyal işler
dissentieren {v} [Religion: ich dissentierte, ich habe dissentiert] kiliseden ayrılmak
die Domherren {sub} {pl} kilise heyeti mensupları
die Ecclesia {sub} {f} [Religion] kilise cemaati
einsegnen {v} kilise topluluğuna kabul etmek
firmen {v} kilise cemaatine törenle kabul etmek
die Firmung {sub} {f} kilise cemaatine törenle kabul etme
die Firmungen {sub} {pl} kilise cemaatine törenle kabul etmeler
der Firmunterricht {sub} {m} kilise cemaatine törenle kabul dersi
kanonisches Recht {sub} {n} [Christmus] kilise hukuku
der Kantor {sub} {m} [auch in Synagogen!] kilise korosu şefi
die Kantoren {sub} {pl} kilise korosu şefleri
die Kanzel {sub} {f} kilise kürsüsü
die Kirchen {sub} {pl} kiliseler
das Kirchenbuch {sub} {n} kilise cemaati kütük defteri
das Kirchenbuch {sub} {n} kilise kitabı
die Kirchenbuße {sub} {f} kilise cezası
die Kirchenbuße {sub} {f} kilise tarafından verilen ceza
der Kirchenchor {sub} {m} kilise korosu
das Kircheneigentum {sub} {n} kilise mülkiyeti
das Kirchenfest {sub} {n} kilise şenliği
die Kirchengemeinde {sub} {f} kilise cemaati
die Kirchengemeinde {sub} {f} kilisenin cemaati
die Kirchengemeinden {sub} {pl} kilise cemaatleri
die Kirchengeschichte {sub} {f} kilise geçmişi
die Kirchengeschichte {sub} {f} kilise tarihi
das Kirchenlicht {sub} {n} kilisedeki mum ışığı
das Kirchenlied {sub} {n} kilise ilahisi
die Kirchenlieder {sub} {pl} kilise ilahileri
das Kirchenliederbuch {sub} {n} kilise ilahileri kitabı
die Kirchenmaus {sub} {f} kilise faresi
die Kirchenmusik {sub} {f} kilise müziği
der Kirchenrat {sub} {m} [Mitglied] kilise mütevelli yardımcısı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu