8 direkte Treffer gefunden für: Staat


50 indirekte Treffer gefunden für: Staat

Deutsch Türkisch
die Staatsanwaltschaft {sub} {f} savcılık
das Staatbudget {sub} {n} devlet bütçesi
das Staatbudget {sub} {n} hazine bütçesi
die Staaten {sub} {pl} [USA] Amerika Eyaletleri
die Staaten {sub} {pl} Ülkeler
die Staatenbildung {sub} {f} eyaleler oluşumu
der Staatenbund {sub} {m} [Politik] devletler birliği
der Staatenbund {sub} {m} [Politik] konfederasyon
der Staatenbund {sub} {m} devletler konfederasyonu
das Staatenbündnis {sub} {n} devletler birliği
die Staatengemeinschaft {sub} {f} Ülkeler birliği
staatenlos {adj} haymatlos
staatenlos {adj} hiçbir devletin vatandaşı olmayan
staatenlos {adj} uyruksuz
staatenlos {adj} vatansız
Staatenlose [für Jugendliche] uyruksuz kimseler için gençlik yardımı
die Staatenlose {sub} {f} vatansız
die Staatenlose {sub} {pl} vatansızlar
Staatenloser haymatlos
Staatenloser hiçbir devletin vatandaşı olmayan kimse
der Staatenloser {sub} {m} uyruksuz
Staatenloser vatansız kimse
die Staatenlosigkeit {sub} {f} uyruksuzluk
die Staatennachfolge {sub} {f} devletler ardıllığı
die Staatkanzlei {sub} {f} devlet ofisi
staatlich {adj} [national] milli
staatlich {adj} [national] ulusal
staatlich {adj} [offiziell] resmi
staatlich {adj} [vom Staat] devletie ilgili
staatlich {adj} devletle ilgili
staatlich {adj} devletsel
staatlich devlete ait
staatlich geförderte Körperschaft devletçe teşvik edilen kurum
staatliche Altersversorgung devlet emekliliği
staatliche Ausfuhrversicherung devlet dışsatım sigortası
staatliche Ausschreibung devlet ihalesi
Staatliche Bankenaufsicht {sub} {f} devlet banka denetimi
staatliche Förderung devlet teşviki
staatliche Fürsorge devlet yardımı
staatliche Fürsorge kamu yardımı
staatliche Gesellschaft devlet ortaklığı
staatliche Gesellschaft kamu ortaklığı
staatliche Handelsgesellschaft devlet iktisadi teşekkülü
staatliche Handelskammer {sub} {f} devlet odalar birliği
staatliche Hilfe {sub} {f} devlet yardımı
staatliche Industrie {sub} {f} devlet sanayii
staatliche Institution {sub} {f} devlet kurumu
staatliche Investition {sub} {f} devlet yatırımı
staatliche Investition {sub} {f} kamu yatırımları
staatliche Kasse {sub} {f} devlet hazinesi
0.002s