22 direkte Treffer gefunden für: iskele


50 indirekte Treffer gefunden für: iskele

Deutsch Türkisch
ab Kai unverzollt iskeleden gümrüksüz
abmagern {v} [zum Gerippe] iskeleti çıkmak
die Achondroplasie {sub} {f} iskelet sisteminde büyüme değişimi
achondroplastischer Zwerg {sub} {m} iskelet sistemindeki mutasyondan küçük kalan cüce
die Adenylatkinase {sub} {f} iskelet kaslarında bulunan enzim
der Ankermast {sub} {m} [Verhkehr] iskele babası
anlegen {v} [Schiff] iskeleye yanaşmak
die Anlegeplätze {sub} {pl} iskeleler
backbord {adv} iskele tarafında
Backbord- iskele-
der Backbordkessel {sub} {m} iskele tarafındaki kazan
die backbords {sub} {pl} iskeleler
die Backbordseite {sub} {f} iskele tarafı
backbordseitig {adj} iskele tarafında
die Backbordwache {sub} {f} iskele tarafı nöbetçisi
das Backdeck {sub} {n} iskele güvertesi
das Backford {sub} {n} iskele yanı
der Bau {sub} {m} iskelet
berüsten {v} iskele kurmak
der Beting {sub} {m} iskele babası
dwars [Verkehr] iskele kemeresinde
die Dückdalbe {sub} {f} [Verkehr] iskele babası
einrüsten {v} iskele yapmak
der Eisvogel {sub} {m} iskele kuşu
die Eisvögel {sub} {pl} iskele kuşları
der Fachwerkbau {sub} {m} [Bau] iskeletli bina
das Gangbord {sub} {n} [Verkehr] iskele tahtası
das Gebein {sub} {n} iskelet
die Gebeine {sub} {pl} iskeletler
das Gerippe {sub} {n} iskelet
gerippehaft {adj} iskeletli
die Gerippen {sub} {pl} iskeletler
der Gerippenbau {sub} {m} iskelet yapısı
der Gerüstbalken {sub} {m} iskele kirişi
der Gerüstbau {sub} {m} iskele kurma
der Gerüstbauer {sub} {m} iskele kurucu
der Gerüstbock {sub} {m} iskele ayaklığı
die Gerüstbrücke {sub} {f} iskele köprü
die Gerüstklammer {sub} {f} iskele sıktırıcı
die Gerüstkonstruktion {sub} {f} iskele yapı
das Gerüstmaterial {sub} {n} iskele malzemesi
der Gerüstrahmen {sub} {m} iskele çerçevesi
der Gerüstriegel {sub} {m} iskele mandalı
der Gerüstriegel {sub} {m} iskele sürgüsü
die Gerüststrebe {sub} {f} iskele desteği
die Gerüststrebe {sub} {f} iskele payandası
die Gerüstsubstanz {sub} {f} iskele yapısı
der Gerüstturm {sub} {m} iskele kulesi
die Gerüstverkleidung {sub} {f} iskele kaplama
die Gerüstverlängerung {sub} {f} iskele uzatması
0.002s