1 direkte Treffer gefunden für: Aktie

Deutsch Türkisch
die Aktie {sub} {f} hisse senedi

77 indirekte Treffer gefunden für: Aktie

Deutsch Türkisch
Aktie an der Börse einführen {sub} {f} hisse senedini borsada satışa çıkarmak
Aktie an Unternehmen mit hoher Rendite {sub} {f} yüksek gelirli firmaların hisse senedi
Aktie der gleichen Gattung {sub} {f} aynı sınıftan hisse senedi
Aktie des Vorzeigers {sub} {f} göstermelik hisse senedi
Aktie hoher Qualität {sub} {f} yüksek kaliteli hisse senedi
Aktie mit Dividendenvorzugsberechtigung {sub} {f} kâr payı öncelik hakkı olan hisse senedi
Aktie mit extrem hohem Wertanstieg {sub} {f} değeri çok aşırı yükselen çıkan hisse senedi
Aktie mit extremem Wertanstieg {sub} {f} değeri aşırı yükselen çıkan hisse senedi
Aktie mit garantierter Mindestdividende {sub} {f} garantili en az kâr payı olan hisse senedi
Aktie mit geringen Börsenumsätzen {sub} {f} az cirosu olan hisse senedi
Aktie mit Nennwert {sub} {f} nominal değerli hisse senedi
Aktie mittlerer Qualität {sub} {f} orta kalitede hisse senedi
Aktie niederer Qualität {sub} {f} alçak değerde hisse senedi
Aktie ohne Besitzerschein {sub} {f} mal sahibi belgesi olmayan hisse senedi
Aktie ohne Nennwert {sub} {f} nominal değeri olmayan hisse senedi
Aktie zum Kurs von {sub} {f} …değerinde hisse senedi
die Aktien {sub} {pl} hisse senetleri
Aktien abstoßen {v} hisse senetlerini elden çıkarmak
Aktien an Börse einführen hisse senetlerini piyasaya sürmek
Aktien annullieren {v} hisse senetlerini hükümsüz kılmak
Aktien auf cash kaufen {v} hisse senetlerinin değerini ödeyip almak
Aktien auf dem Finanzmarkt {sub} {pl} sermaye piyasasındaki hisse senetleri
Aktien auf den Markt bringen hisse senetlerini pazarlamak
Aktien auf Margin kaufen {v} vadeli hisse senetleri satın almak
Aktien aufteilen {v} hisse senetlerini bölüştürmek
Aktien ausgeben hisse senetleri ihraç etmek
Aktien ausgeben hisse senetleri tahsis etmek
Aktien ausgeben {v} hisse senetlerini tedavüle çıkarmak
Aktien beleihen {v} hisse senetleri karşılığı avans almak
Aktien beschwertes Darlehen {sub} {n} hisse senetleri destekli borç
Aktien besitzen hisse senedine sahip olmak
Aktien besitzen {v} hisse senetleri sahibi olmak
Aktien der Elektronikindustrie {sub} {pl} elektronik endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Gummiindustrie {sub} {pl} plastik endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Maschinenbauindustrie {sub} {pl} makine endüstrisi hisse senetleri
Aktien der Nahrungsmittelindustrie {sub} {pl} besin maddeleri endüstrisi hisse senetleri
Aktien einziehen piyasadaki hisse senetlerini toplamak
Aktien einziehen {v} hisse senetlerini geri çekmek
Aktien emittieren {v} hisse senetlerini tahville çıkarmak
Aktien emittieren {v} hisse senetlerini tedavüle çıkarmak
Aktien erster Klasse {sub} {pl} birinci sınıf hisse senetleri
Aktien für die Direktoren {sub} {pl} müdürler için hisse senetleri
Aktien geordnet nach Börsenotierung {sub} {pl} borsa kaydına göre sıralanmış hisse senetleri
Aktien hereinnehmen {v} hisse senetleri kabul etmek
Aktien im Angebot {sub} {pl} satışa sunulan hisse senetleri
Aktien im Besitz der Direktoren {sub} {pl} müdürlerin zimmetinde bulunan hisse senetleri
Aktien im Besitz von Kleinanlegern {sub} {pl} küçük yatırımcıların adığı hisse senetleri
Aktien im Streubesitz {sub} {pl} borsada pazarlanan hisse senetleri
Aktien in der Vergnügungsindustrie {sub} {pl} eğlence endüstrisindeki hisse senetleri
Aktien in einem Bergwerk {sub} {pl} bir maden ocağındaki hisse senetleri
Aktien in einem Vermögensfonds {sub} {pl} bir sermaye fonundaki hisse senetleri
die Agalaktie {sub} {f} doğum sonrası süt kesilmesi
die Alaktie {sub} {f} emzirme döneminde süt eksikliği
die Altaktie {sub} {f} eski hisse senedi
alte Aktie {sub} {f} eski hisse senedi
amtlich notierte Aktie {sub} {f} resmi kur ilanı yapılmış hisse senedi
die Apportaktie {sub} {f} kurucu hisse senetleri
die Arbeitnehmeraktie {sub} {f} işçi hisse senedi
auf den Inhaber lautende Aktie hamiline yazılı hisse senedi
auf den Namen lautende Aktie ada yazılı hisse senedi
auf den Namen lautende Aktie nama yazılı hisse senedi
die Aufstockungsaktie {sub} {f} hisse artırım senedi
ausgefallene Aktie {sub} {f} ilginç hisse senedi
ausgegeben Aktie {sub} {f} tedavüle çıkmış hisse senedi
ausländische Aktie {sub} {f} yabancı ülke hisse senedi
die Ausschüttungsaktie {sub} {f} kâr dağıtan hisse senedi
die Babyaktie {sub} {f} küçük değerde hisse sendi
die Bankaktie {sub} {f} banka hisse senedi
die Belegschaftsaktie {sub} {f} eleman hisse senedi
die Belegschaftsaktie {sub} {f} işveren tarafından anonim şirkette çalışan kadroya sunulan imtiyazlı hisse senedi
die Belegschaftsaktie {sub} {f} kadro hisse senedi
die Bergwerksaktie {sub} {f} maden ocağı hisse senedi
die Berichtigungsaktie {sub} {f} düzeltici hisse senedi
die Berichtigungsaktie {sub} {f} geçici hisse senedi
die Berichtigungsaktie {sub} {f} muvakkat hisse senedi
betroffene Aktie {sub} {f} ilgili hisse senedi
bevorrechtigte Aktie {sub} {f} imtiyazlı hisse senedi
0.003s