3 direkte Treffer gefunden für: hatalar


39 indirekte Treffer gefunden für: hatalar

Deutsch Türkisch
Anzahl der Fehler {sub} {f} hataların sayısı
Arzthaftung für Kunstfehler {sub} {f} hatalar için doktor yükümlülüğü
auf den Fehler hinweisen hataları göstermek
Auffinden von Fehlern {sub} {n} hataları bulma
aus Fehlern lernen {v} hatalardan ders almak
Beseitigung von Mängeln {sub} {f} hataları ortadan kaldırmak
die Fehler vertuschen hataları örtbas etmek
die Mängel beheben hataları düzeltmek
ein Mensch mit seinen Schwächen hataları ile birlikte bir adam
Erkennbarkeit von Fehlern {sub} {f} hataları tanıma
Fehler eingestehen {v} hataları itiraf etmek
Fehler werden euch teuer zu stehen kommen {sub} {pl} hatalar size pahalıya malolacak
für Fehler haften {v} hatalar için sorumlu olmak
der Irrtumsvorbehalt {sub} {m} hataları içeren çekince kaydı
keine Fehler hatalar yok
Klassifizierung von Fehlern oder fehlerhaften Einheiten {sub} {f} hataları ve hatalı birimleri sınıflara ayırma
der Korrekturabzug {sub} {m} hataların görülebilmesi için yapılan prova baskı
korrigieren {v} hatalarını gidermek
der Schönredner {sub} {m} hataları kapatan konuşmacı
der Schönschwätzer {sub} {m} hataları örten konuşmacı
die Schönschwätzereien {sub} {pl} hataları örterek konuşmak
seine Fehler einsehen {v} hatalarını görmek
seine Fehler korrigieren {v} hatalarını düzeltmek
das Strafregister {sub} {n} [Rechtswissenschaft] hatalar sicili
von Fehlern befreit hataları düzeltilmiş
von Fehlern bereinigen {v} hataları düzeltmek
absichtlich eingeführte Fehler {sub} {pl} maksatlı yapılmış hatalar
alle Fehler die Sie finden bulduğunuz tüm hatalar
Eigenschaften und Fehler {sub} {pl} özellikler ve hatalar
elektromagnetische Störungen {sub} {pl} elektromanyetik hatalar
identische Fehler {sub} {pl} benzer hatalar
die Jugendsünde {sub} {f} gençlikte yapılan hatalar
die Justizirrtümer {sub} {pl} adli hatalar
sich ausgleichende Fehler {sub} {pl} telefisi mümkün hatalar
sich wiederholende Fehler {sub} {pl} tekerrür eden hatalar
technische Mängel {sub} {pl} teknik hatalar
unentdeckte Fehler pro Zeiteinheit {sub} {pl} zamana oranla farkedilmeyen hatalar
viele Fehler {sub} {pl} çok hatalar
aufgetretene Fehler {sub} {pl} meydana çıkan veya husule gelen hatalar
0.001s