14 direkte Treffer gefunden für: garanti


75 indirekte Treffer gefunden für: garanti

Deutsch Türkisch
Aktie mit garantierter Mindestdividende {sub} {f} garantili en az kâr payı olan hisse senedi
als Garantie gewährtes Darlehen {sub} {n} garanti olarak verilmiş borç
die Anzahlungsgarantie {sub} {f} garanti mektubu
Arbeit mit sicherem Lohn {sub} {f} garantili gelir karşılığı çalışma
aus der Garantieverpflichtung entlassen {v} garanti mükellefiyetinden çıkmak
Ausschluss der Gewährleistung {sub} {m} garanti hakkının reddi
bis zum garantierten Betrag garantilenen miktara kadar
bürgen {v} [bürgte, hat gebürgt] garanti etmek
bürgen {v} [bürgte, hat gebürgt] garanti vermek
Datum der Garantiestellung {sub} {f} garantiye dahil tarih
Dauer der Garantie {sub} {f} garanti müddeti
ein Garantiebegünstigter garantisi olan
ein gesichertes Einkommen garantili bir gelir
eine Garantie gewähren garanti vermek
einstehen {v} garanti etmek
Erfüllung einer Garantiepflicht {sub} {f} garanti sorumluluğunu yerine getirme
für jemanden Hand ins Feuer legen {v} garanti vermek
die Garantie {sub} {f} güvence
die Garantie {sub} {f} inanca
die Garantie {sub} {f} kefalet
die Garantie {sub} {f} kefsuni
die Garantie {sub} {f} teminat
Garantie annullieren {sub} {f} garantiyi iptal etmek
Garantie gegen Durchrosten {sub} {f} küflenmeğe karşı garanti
Garantie leisten garanti vermek
Garantie leisten teminat vermek
Garantie stornieren {sub} {f} garantiyi iptal etmek
der Garantieanspruch {sub} {m} garanti hakkı
die Garantieart {sub} {f} garanti çeşidi
der Garantieausschluss {sub} {m} garantisiz
der Garantieausschluss {sub} {m} teminatsız
die Garantiebedingungen {sub} {pl} garanti şartları
die Garantiebegünstigte {sub} {f} garanti sahibi bayan
der Garantiebegünstigter {sub} {m} garanti sahibi
der Garantiebrief {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] garanti mektubu
der Garantiebrief {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] teminat mektubu
die Garantiedauer {sub} {f} garanti müddeti
die Garantiedeckung {sub} {f} garanti karşılama
das Garantiedepot {sub} {n} kefilin ödediği teminat
der Garantieeinbehalt {sub} {m} pey
der Garantieempfänger {sub} {m} garanti alan
die Garantieerklärung {sub} {f} garanti beyannamesi
die Garantieerklärung {sub} {f} garanti mektubu
die Garantieerklärung {sub} {f} teminat mektubu
der Garantiefall {sub} {m} teminat mektubunu işleten durum
der Garantiefonds {sub} {m} garanti fonu
der Garantiefonds {sub} {m} teminat fonu
die Garantiefonds {sub} {pl} güvence fonları
die Garantiefrist {sub} {f} garanti müddeti
die Garantiefrist {sub} {f} garanti süresi
abgelaufene Garantie {sub} {f} müddeti geçmiş garanti
ausdrücklich Garantie {sub} {f} kesin verilen garanti
ausdrückliche Garantie {sub} {f} açık garanti
befristete Garantie {sub} {f} süreli garanti
begrenzte Garantie {sub} {f} sınırlı garanti
die Beschaffenheitsgarantie {sub} {f} yapısal garanti
die Dauergarantie {sub} {f} daimi garanti
eine solche Garantie {sub} {f} böyle bir garanti
einfache Bürgschaft {sub} {f} adi garanti
eingeschränkte Garantie {sub} {f} sınırlı garanti
die einjährigeGarantie {sub} {f} bir yıllık garanti
finanzielle Garantie {sub} {f} finansal garanti
garantieren, dass etwas funktionieren wird {v} işleyeceğine dait garanti
garantiert für 2 Jahre iki yıllık garanti
Gewähr für zugesicherte Eigenschaften {sub} {f} sözverilen nitelikler için garanti
Gewährleistungsgarantie des Verkäufers satıcının tazminat garanti
die Jahresgarantie {sub} {f} on iki aylık garanti
die Jahresgarantie {sub} {f} yıllık garanti
limitierte lebenslange Gewährleistung {sub} {f} sınırlı miktarda yaşam boyu garanti
die Maximalgarantie {sub} {f} azami garanti
mit bedingungsloser Garantie koşulsuz garanti
nahezu sicher {adv} hemen hemen garanti
stillschweigend gewährte Garantie {sub} {f} üstü kapalı verilen garanti
stillschweigend zugesicherte Gewähr {sub} {f} üstü kapalı garanti
stillschweigende Garantie üstü kapalı garanti
0.003s