32 direkte Treffer gefunden für: akmak


26 indirekte Treffer gefunden für: akmak

Deutsch Türkisch
abandonnieren {v} [abandonnierte, hat abandonniert] bırakmak
abbauen {v} [Vorurteile] bırakmak
abbauen {v} [Vorurteile] önyargıları bırakmak
abbeizen {v} [beizte ab, hat abgebeizt] asitle yakmak
abblenden [Scheinwerfer] kısaları yakmak
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] bırakmak
abbrechen {v} [Reise] yarıda bırakmak
abbrechen {v} [Studium] yarıda bırakmak
abbrennen {v} [brannte ab, hat abgebrannt] yakmak
abbrennen {v} [durch Elektrode: brannte ab, hat abgebrannt] elektrod yoluyla yakmak
abbrennen {v} [mit Elektrode: brannte ab, hat abgebrannt] elektrod ile yakmak
abdizieren {v} [abdizierte, hat abdiziert] işi bırakmak
aberkennen {v} [erkannte ab, hat aberkannt] mahkeme kararıyla birini bir haktan yoksun bırakmak
abfackeln {v} [fackelte ab, hat abgefackelt] yakmak
abfetten {v} [fettete ab, hat abgefettet] leke bırakmak
das Abflämmen {sub} {n} [Holz] üst yüzeyi korumak veya dekorlamak için yakmak
abflämmen {v} [Gras: flämmte ab, hat abgeflämmt] çayır yakmak
abgeben {v} [freisetzen] serbest bırakmak
abgeben {v} [gab ab, hat abgegeben] bırakmak
abgewöhnen {v} [sich das Rauchen ~] sigarayı bırakmak
abhängen {v} [Rivalen] safdışı bırakmak
die Abjudikation {sub} {f} [veraltet: Aberkennung] haklardan mahrum bırakmak
abjudizieren {v} [abjudizierte, hat abjudiziert] mahkeme kararı ile haklardan mahrum bırakmak
abknappen {v} [knappte ab, hat abgeknappt] mahrum bırakmak
abknüpfen {v} [knüpfte ab, hat abgeknüpft] serbest bırakmak
abkühlen lassen {v} soğumaya bırakmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu