4 direkte Treffer gefunden für: emek


50 indirekte Treffer gefunden für: emek

Deutsch Türkisch
Abfindung im Rentenfall {sub} {f} emeklilik tazminatı
Ablösung einer Rente {sub} {f} emeklilik bedelini ödeme
abmühen {v} [mühte sich ab, hat sich abgemüht] emek çekmek
abmühen {v} [sich ~] emek çekmek
abmühend {adj} emek çeken
altbewährt {adj} emektar
das Alterruhegeld {sub} {n} emeklilik maaşı
die Altersbezüge {sub} {pl} emeklilik maaşları
die Altersgrenze {sub} {f} emeklilik yaşı
die Altersrente {sub} {f} emekli aylığı
die Altersrente {sub} {f} emeklilik
die Altersrente {sub} {f} emeklilik aylığı
die Altersrenten {sub} {pl} emeklilik maaşları
der Altersrentenfonds {sub} {m} emeklilik fonu
der Altersrentner {sub} {m} emekli
das Altersruhegeld {sub} {n} [Altersrente] emekli maaşı
das Altersruhegeld {sub} {n} [Pension] emekli aylığı
das Altersruhegeld {sub} {n} emeklilik aylığı
Altersruhegeld beziehen emeklilik aylığı almak
die Alterssicherung {sub} {f} emeklilik sigortası
die Altersunterstützung {sub} {f} emeklilik
die Altersversorgung {sub} {f} [Rente] emeklilik aylığı
die Altersversorgung {sub} {f} [Rente] emeklilik maaşı
die Altersversorgung {sub} {f} emeklilik
die Altersversorgung {sub} {f} emeklilik maaşı
altgedient {adj} emektar
die Altgediente {sub} {f} emektar
die Altgediente {sub} {pl} emektarlar
der Altgedienter {sub} {m} emektar
Anpassung einer Rente {sub} {f} emeklilik maaşını ayarlama
Anspruch auf Pension {sub} {m} emeklilik hakkı
Arbeit und Kapital emek ve sermaye
arbeitende Bevölkerung {sub} {f} emekçi nüfus
arbeitende Klasse {sub} {f} emekçi sınıf
der Arbeiter {sub} {m} emekçi
die Arbeiter {sub} {pl} emekçiler
die Arbeiterin {sub} {f} [weiblich] emekçi
die Arbeiterpartei {sub} {f} emekçi partisi
der Arbeitnehmer {sub} {m} emekçi
arbeitnehmerfreundlich {adj} emekçiden yana
arbeitsaufwendig {adj} emek gerektiren
die Arbeitskapazität {sub} {f} emek kapasitesi
Arbeitslosigkeit durch Fluktuation {sub} {f} emek piyasasının iyi çalışamamasından doğan işsizlik
der Arbeitsmarkt {sub} {m} emek piyasası
die Arbeitsmarktabgabe {sub} {f} emek piyasası takviye kesintisi
die Arbeitsmarktaussichten {sub} {pl} emek piyasasının geleceği
die Arbeitsmarktentwicklung {sub} {f} emek piyasasının gelişmesi
die Arbeitsmarktforschung {sub} {f} emek piyasası araştırması
die Arbeitsmarktlage {sub} {f} emek piyasasının durumu
die Arbeitsmarktsituation {sub} {f} emek piyasasının durumu
0.003s