Keine direkten Treffer gefunden für: borcu

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: borcu

Deutsch Türkisch
abstatten {v} [Schulden] borcunu ödemek
Abtragung einer Schuld {sub} {f} borcunu ödeme
Anerkennung einer Schuld {sub} {f} borcu kabul etme
Anleihe kündigen {v} borcun ödenmesini istemek
Anleihe tilgen {v} borcu ödemek
die Anleiheablösung {sub} {f} borcun ödenmesi
die Anleihekündigung {sub} {f} borcu ödemeye çağrı
anschneiden {v} [Schulden] borcu hesaba yazmak
anstehen {v} [stand an, hat angestanden] borcu açık olmak
begleichen [Rechnung] borcu kapatmak
die Begleichung {sub} {f} borcu kapatma
Bestehen einer Schuld {sub} {n} borcu olmak
bezahlen {v} [bezahlte, hat bezahlt] borcunu ödemek
Bezahlung einer Schuld {sub} {f} borcu ödeme
die Schuld begleichen borcunu ödemek
die Schuld zurückzahlen borcu geru ödemek
ein Darlehen in voller Höhe absichern borcu tam miktarı ile emniyet altına almak
ein Darlehen verlängern {v} borcun vadesini uzatmak
eine Schuld abdecken borcu ödeyerek kapatmak
eine Schuld abstatten borcunu ödemek
eine Schuld abzahlen borcunu ödemek
eine Schuld anerkennen borcu kabul etmek
eine Schuld begleichen borcunu ödemek
eine Schuld bezahlen borcunu ödemek
eine Schuld erlassen {v} borcu silmek
eine Schuld erlassen {v} borcu aklamak
eine Schuld löschen {v} borcu silmek
eine Schuld nachlassen borcu azalmak
eine Schuld nicht bezahlen borcunu ödememek
eine Schuld tilgen {v} borcu ödemek
eine Schuld verkraften {v} borcun üstesinden gelmek
eine Schuld verkraften {v} borcu ödemeğe gücü yetmek
eine Schuld zurückzahlen borcu geri ödemek
eine Schuldenlast übernehmen {v} borcu yüklenmek
eine Schuldenlast übernehmen {v} borcu üstlenmek
eine Schuldenlast übernehmen {v} borcu üzerine almak
einen Zahlungsaufschub gewähren {v} borcu ertelemek
die Erledigung {sub} {f} borcun kapatılması
die Erledigung {sub} {f} borcun tasfiyesi
die Forderungssicherung {sub} {f} borcun teminat altına alınması
die Geldsortenschuld {sub} {f} borcu borcu
Gesamtbetrag eines Darlehens {sub} {m} borcum yekünü
glatt machen {v} borcu ödemek
im Soll verbuchen {v} borcuna yazmak
die Konsolidation {sub} {f} borcuadesini uzatma
konsolidieren {v} borcun vadesini uzatmak
die Konvertierung {sub} {f} [Wirtschaft] borcun ödeme koşullarını değiştirme
die Leistungsgefahr {sub} {f} borcu yerine getirmenin tehlikeye düşmesi
der Leistungsverzug {sub} {m} borcun gecikmesi
die Leistungszeit {sub} {f} borcun ödenme zamanı
0.002s