11 direkte Treffer gefunden für: behandeln


32 indirekte Treffer gefunden für: behandeln

Deutsch Türkisch
behandeln, thermisch- {v} ısı uygulamak
behandelnd {adj} tedavi eden
behandelnde {adj} tedavi eden
der behandelnder {sub} {m} tedavi eden kişi
behandelnder Arzt {sub} {m} tedavi eden hekim
behandelnder Tierarzt {sub} {m} tedavi eden hayvan hekimi
als gleich behandeln {v} eşit muamele yapmak
anständig behandeln iyi davranmak
ausführlich behandeln {v} tasfsilâtlı tedavi etmek
beim Behandeln tedavide
bevorzugt behandeln {v} imtiyazlı muamele yapmak
brutal behandeln {v} kötü muamele etmek
den Patienten behandeln {v} hastayı tedavi etmek
den Patienten behandeln {v} hastayı mualece etmek
ein Thema behandeln {v} bir konuyu işlemek
ein Thema einfühlsam behandeln {v} bir konuyu hassas bir şekilde ele almak
eine Angelegenheit behandeln {v} bir olayı takip etmek
eine Anämie behandeln bir kansızlığı tedavi etmek
eine Sache gut behandeln {v} bir şeye iyi davranmak
einen Fall behandeln {v} bir olayla ilgilenmek
einen Fall für gesondert behandeln {v} bir olayla özellikle kendisi ilgilenmek
einen Fall gesondert behandeln {v} bir olayla özel ilgilenmek
einen faulen Zahn behandeln {v} çürük dişi tedavi etmek
erschöpfend behandeln {v} yorucu muamele yapmak
etwas als Stiefkind, stiefmütterlich behandeln {v} bir şeyi üvey evlat, üvey anne gibi değerlendirmek
etwas als unbeachtlich behandeln {v} bir şeye ehemmiyetsiz muamelesi yapmak
etwas mit besonderer Sorgfalt behandeln {v} bir şeye gayet itinalı muamale yapmak
etwas mit wenig Sorgfalt behandeln {v} bir şeyi az itina ile muamele yapmak
etwas nach Schema behandeln {v} bir şeyi alışılagelen şekilde ele almak
etwas nur oberflächlich behandeln {v} bir şeyi yüzeysel değerlendirmek
etwas vertraulich behandeln {v} bir şeyi gizli tutmak
etwas vorrangig behandeln {v} bir şeye öncelik vermek
0.002s