14 direkte Treffer gefunden für: ilgilenmek


26 indirekte Treffer gefunden für: ilgilenmek

Deutsch Türkisch
an etwas Interesse haben {v} bir şeyle ilgilenmek
auf ein Rätsel eingehen bir bilmece ile ilgilenmek
auf eine Anregung eingehen bir tavsiye ile ilgilenmek
auf eine Forderung eingehen bir talep ile ilgilenmek
auf eine Frage eingehen bir soruyla ilgilenmek
auf etwas, jemanden eingehen {v} bir şeyle birisiyle ilgilenmek
auf etwas eingehen {v} [Problem] bir şeyle ilgilenmek
auf etwas eingehen {v} bir şey ile ilgilenmek
auf etwas näher eingehen {v} bir şey ile yakından ilgilenmek
auf jemanden eingehen birisiyle ilgilenmek
auf jemanden zugehen {v} birisi ile ilgilenmek
auf jemandes Angebot zurückkommen {v} birisinin teklifi ile yeniden ilgilenmek
auf jemandes Bedürfnisse eingehen {v} birisinin ihtbirisinin ihtiyaçları ile ilgilenmek
bei etwas die Hände mit im Spiel haben {v} bir şeyle ilgilenmek
darauf eingehen {v} bu işle ilgilenmek
den am wenigsten entwickelten Ländern besondere Aufmerksamkeit widmen en az gelismiş ülkelerle daha çok ilgilenmek
einen Fall behandeln {v} bir olayla ilgilenmek
einen fall für gesondert selbst behandeln {v} bir olayla özellikle kendisi ilgilenmek
einen Fall gesondert behandeln {v} bir olayla özel ilgilenmek
in eigener Sache tätig sein {v} sorun ile ilgilenmek
jemanden betreuen {v} biri ile ilgilenmek
jemanden umsorgen {v} birisiyle ilgilenmek
Kinder betreuen {v} çocuklarla ilgilenmek
klar werden {v} bir şey hakkında bilgilenmek
klarwerden {v} bir şey hakkında bilgilenmek
Kümmern {v} [sich] bir şeyle veya bir kişiyle ilgilenmek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu