13 direkte Treffer gefunden für: alim


50 indirekte Treffer gefunden für: alim

Deutsch Türkisch
die Abnahmeverpflichtung {sub} {f} alım görevi
das Abnahmevolumen {sub} {n} alım hacmi
der Abnahmewert {sub} {m} alım değeri
die Abnahmezahl {sub} {f} alım sayısı
die Abnahmezeit {sub} {f} alım zamanı
Abschreibung des Anschaffungswertes {sub} {f} alım değerinin amortismanı
Abschätzung der Kaufkraft {sub} {f} alım gücünü tahmin etme
Abschöpfung der Kaufkraft alım gücünün devlet tarafından vergi konarak massedilmesi
Abschöpfung der Kaufkraft {sub} {f} alım gücünün devlet tarafından massedilmesi
das Aliment {sub} {n} nafaka
das alimentarius {sub} {n} yiyecek maddelri emniyetine ait deyim grubu
die Alimentation {sub} {f} [Lebensunterhalt] gayri meşru çocuk için ödenen nafaka
die Alimentation {sub} {f} nafaka
Alimentations- nafaka-
die Alimentationspflicht {sub} {f} nafaka mükellefiyeti
alimentationspflichtig {adj} nafakaya mükellef
die Alimentationstheorie {sub} {f} nafaka kuramı
die Alimente {sub} {pl} {ugs.} sadaka
die Alimente {sub} {pl} [Unterhalt] nafaka
die Alimente {sub} {pl} nafaka
die Alimente {sub} {pl} nafakalar
Alimente zahlen {v} nafaka vermek
Alimente zahlen {v} nafaka ödemek
die Alimentenklage {sub} {f} nafaka davası
alimentieren {v} nafaka ödemek
die Alimentierung {sub} {f} nafaka verme
die Alimentierung {sub} {f} nafaka ödeme
die Alimentsüberweisung {sub} {f} nafaka gönderme
die Alimentzahlung {sub} {f} nafaka ödemesi
alimentär {adj} beslenme ile ilgili
alimentäre Allergie {sub} {f} beslenme allerjisi
alimentäre Anämie {sub} {f} beslenmeden gelen kansızlık
alimentäres Frühsyndromn {sub} {n} beslenme ile ilgili erken sendrom
die Aliminiumgussfelgenfabrik {sub} {f} alüminyum dökümü cant fabrikası
aluminium-kaschiertes Papier {sub} {n} aliminyum kaplı kâğıt
Ankauf und Verkauf alım ve satım
die Anmut {sub} {f} alımlılık
anmutig {adj} alımlı
die Beschaffungsabteilung {sub} {f} alım dairesi
das Beschaffungscontrolling {sub} {n} alım kontrolü
die Beschaffungsdokumente {sub} {pl} alım dökumanlari
der Beschaffungsetat {sub} {m} alım bütçesi
die Beschaffungsgrenze {sub} {f} alım sınırı
der Beschaffungshaushalt {sub} {m} alım bütçesi
die Beschaffungskosten {sub} {f} alım bedeli
die Beschaffungskosten {sub} {f} alım masrafı
die Beschaffungskosten {sub} {pl} alım maliyeti
der Beschaffungspreis {sub} {m} alım fiyatı
Bescheinigung der Annahme {sub} {f} alım belgesi
Bescheinigung des Bezugsrechts {sub} {f} alım hakkı belgesi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu