13 direkte Treffer gefunden für: Papier


50 indirekte Treffer gefunden für: Papier

Deutsch Türkisch
Papier bekritzeln {ugs.} kâğıdı çiziktirmek
Papier beschneiden {v} kâğıt kırpmak
Papier für Diplome {sub} {n} diplomalar için kâğıt
Papier ist geduldig aslı olmayan çok şey yazılabilir
Papier leimen {v} kâğıdı tutkallamak
Papier mit Stempel {sub} {n} mühürlü kâğıt
Papier mit Wasserzeichen {sub} {n} filigranlı kâğıt
Papier und Karton kâğıt ve karton
Papier vorhanden kâğıt var
Papier zuführung kâğıt sürme
Papier, geöltes- {sub} {n} yağlı kâğıt
die Papierabdichtung {sub} {f} [am Lagerauge] kâğıt kapamak
die Papierabdichtung {sub} {f} [am Lagerauge] kâğıt kaşe
der Papierabfall {sub} {m} hurda kâğıt
der Papierabfall {sub} {m} kâğıt döküntüsü
die Papierabfälle {sub} {pl} kâğıt atıkları
die Papierabmessungen {sub} {pl} kâğıt ölçüleri
der Papierabschnitt {sub} {m} kesilmiş kâğıt
die Papierarbeit {sub} {f} kâğıt işi
die Papierarbeiten {sub} {pl} kâğıt işleri
der Papierarbeiter {sub} {m} kâğıt işçisi
papierarme Verwaltung {sub} {f} az kâğıt kullanılan idare
papierarme Verwaltung {sub} {f} az kâğıt kullanılan makam
papierarme Verwaltung {sub} {f} az kâğıt kullanılan yönetim
die Papierart {sub} {f} kâğıt türü
die Papierart {sub} {f} kâğıt çeşidi
papierartig {adj} kâğıt gibi
der Papieraufbereitungsprozess {sub} {m} kâğıt hamuru yapma ameliyesi
der Papierauftrag {sub} {m} kâğıt siparişi
der Papieraufzug {sub} {m} kâğıt apreleme
der Papierausschuss {sub} {m} kâğıt çöpü
der Papierausstoß {sub} {m} kağı dışarı çıkarma
der Papierausstoß {sub} {m} kâğıt çıktısı
der Papierausstoß {sub} {m} kâğıt üretimi miktarı
die Papierbahn {sub} {f} kâğıt altlığı
die Papierbahn {sub} {f} kâğıt hasırı
der Papierballen {sub} {m} kâğıt balyası
das Papierband {sub} {n} kâğıt şerit
die Papierbanderole {sub} {f} kâğıt band
die Papierbanderole {sub} {f} kâğıt bandrol
die Papierbanderole {sub} {f} kâğıt flandra
die Papierbanderolle {sub} {f} kâğıt etikett
Papierbanderolle mit Chip {sub} {f} çipli kâğıt etikett
der Papierbasket {sub} {m} kâğıt sepeti
der Papierbaum {sub} {m} akkavak
die Papierbearbeitung {sub} {f} kâğıt işlemek
der Papierbecher {sub} {m} kâğıt kova
der Papierbehälter {sub} {m} kâğıt sepeti
der Papierberg {sub} {m} kâğıt yığını
das Papierbeschneiden {sub} {n} kâğıt kırpma
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu