17 direkte Treffer gefunden für: akraba


50 indirekte Treffer gefunden für: akraba

Deutsch Türkisch
die Abgehörigenarbeit {sub} {f} akrabalarla sosyal çalışma
die Agnations {sub} {pl} akrabalıklar
agnatisch {adj} akrabaca
die Angehörigengruppe {sub} {f} akraba grubu
die Anverwandschaft {sub} {f} akrabalık
die Anverwandten {sub} {pl} akrabalar
durch Inzucht erzeugt akraba eviliğinden dünyaya gelmiş
durch Inzucht vermehren akraba eviliğinden çoğalmak
durch Inzucht züchten akraba eviliğinden çoğaltmak
die Freunderlwirtschaft {sub} {f} [österr.: Vetternwirtschaft: südd.: ugs.] akraba kayırıcılığı yaparak yapmak
Geruch von Vetternwirtschaft akraba kayırıcılığı kokusu
Grad der Verwandtschaft {sub} {m} akrabalık derecesi
der Inzest {sub} {m} akrabalar arasında cinsel ilişki
die Inzestbeziehung {sub} {f} akrabalar arasında cinsel münasebet
das Inzestopfer {sub} {n} akraba tarafından cinsel tacize uğrayan kişi
die Inzestopfer {sub} {pl} akraba tarafından cinsel tacize uğrayan kişiler
das Inzestpaar {sub} {n} akraba çift
das Inzesttabu {sub} {n} akraba ile cinsel ilişki yasağı
der Inzesttäter {sub} {m} akraba ile cinsel ilişki kuran kişi
die Inzesttäterin {sub} {f} [weiblich] akraba ile cinsel ilişki kuran bayan
der Inzestwunsch {sub} {m} akrabalar arasında cinsel ilişki arzusu
die Inzucht {sub} {f} akraba evliliği
Inzucht betreiben {v} akraba evliliği yapmak
die Inzuchtbelastung {sub} {f} akraba evliliği yükü
die Inzuchtdepression {sub} {f} akraba evliliği depresyonu
der Inzuchtkoeffizient {sub} {m} akrabalık katsayısı
die Klientelwirtschaft {sub} {f} akraba kayırıcılığı yapılan ekonomi
klüngelhaft {adj} akraba kayırıcılığı
die Klüngelwirtschaft {sub} {f} akraba kayırıcılığı yapılan ekonomi
nach Parentelen erben {v} akrabalardan miras kalmak
der Nepotismus {sub} {m} akraba iltiması
der Nepotismus {sub} {m} akraba kayırıcılığı
die Nepotisten {sub} {pl} akraba kayıranlar
nepotistisch {adj} akraba kayırıcılığı
nicht verwandt akraba değil
die Nähe {sub} {f} akrabalık
die Parentel {sub} {f} [Rechtswissenschaft] akrabalık
die Sippe {sub} {f} [Verwandtschaft] akrabalık
die Verwandschaft {sub} {f} akrabalık
die Verwandschaften {sub} {pl} akrabalıklar
verwandschaftlich {adj} akrabalığa ilişkin
verwandschaftliches Verhältnis {sub} {n} akrabalık ilişkisi
verwandt sein {v} akraba olmak
die Verwandte {sub} {pl} akrabalar
Verwandte besuchen {v} akraba ziyaret etmek
die Verwandten {sub} {pl} akrabalar
die Verwandtenehe {sub} {f} akraba evliliği
Verwandtenehen schließen {v} akraba evlilikleri yapmak
die Verwandtschaft {sub} {f} [Verwandtsein] akrabalık
die Verwandtschaften {sub} {pl} akrabalıklar
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu