8 direkte Treffer gefunden für: ekonomi


50 indirekte Treffer gefunden für: ekonomi

Deutsch Türkisch
der Abgasvorwärmer {sub} {m} ekonomizer
Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit {sub} {n} ekonomik işbirliği anlaşması
Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit {sub} {n} ekonomik işbirliği anlaşması
Abteilung Tätigkeiten nach Wirtschaftszweigen {sub} {f} ekonomik dallara göre çalışma bölümü
am Wirtschaftsleben Beteiligten {sub} {f} ekonomik hayata katkıda bulunanlar
angeschlagen [Unternehmen] ekonomik açıdan durumu kötü
angeschlagene Banken {sub} {pl} ekonomik açıdan yıpranmış bankalar
Ankurbelung der Wirtschaft {sub} {f} ekonomiyi canlandırma
Anspringen der Wirtschaft {sub} {n} ekonominin canlanması
Anzeigenblatt der Wirtschaft {sub} {n} ekonomi reklam sayfası
die Aufschwung {sub} {f} ekonomik
aus finanziellen Gründen ekonomik nedenlerle
aus finanziellen Gründen ekonomik sebeplerle
ausschließliche Wirtschaftszone [EU-Begriff] law ekonomik amaçla kullanılmayan deniz bölgesi
autark {adj} ekonomik özgürlüğünü kazanmış
autarkisch {adj} ekonomik özgürlüğünü kazamış
Belebung der Wirtschaft {sub} {f} ekonominin canlanması
Berechnung der Wirtschaftlichkeit {sub} {f} ekonomiklik hesabı
Bericht des Wirtschaftsministeriums {sub} {m} ekonomi bakanlığının raporu
betriebswirtschaftliche Daten {sub} {pl} ekonomik veriler
bis hin zu Wirtschaftskrisen ekonomik krize kadar
die Branche {sub} {f} [Wirtschaftszweig] ekonomik branş
Daten, betriebswirtschaftliche- {sub} {pl} ekonomik veriler
die Wirtschaft ankurbeln ekonomiyi hareketlendirmek
die Wirtschaft in Schwung bringen ekonomiyi canlandirmak
Direktkredit der Wirtschaft {sub} {m} ekonominin doğrudan kredisi
das Dirigismus {sub} {n} [Wirtschaft] ekonomide devletçilik
dirigistisch {adj} [Wirtschaft] ekonomide devletçilik sistemiyle
dirigistisch Maßnahme {sub} {f} ekonomide devletçilik önlemi
Doktor der Wirtschaftswissenschaften ekonomi bilimleri doktoru
Doktor der Wirtschaftswissenschaften ekonomi doktoru
durch finanzielle Hilfe ekonomik yardım ile
das Düsenrohr {sub} {n} ekonomizör
die Düsenschaft {sub} {f} ekonomizör
der Economiser {sub} {m} [Speisewasservorwärmer] ekonomizer
das Economiserrohr {sub} {n} ekonomizer borusu
Einbruch der Wirtschaftsaktivitäten ekonomik aktivitelerin yavaşlaması
einfach {adj} ekonomik
ekonomisch {adj} ekonomik
der Ekonomizer {sub} {m} ilk ısıtıcı
der Ekonomizer {sub} {m} (buhar kazanında) ön ısıtıcı
der Ekonomizer {sub} {m} ekonomayzer
erwerbsfähige Bevölkerung {sub} {f} [Statistisch] ekonomik nüfus
erwirtschaften {v} ekonomiye kazandırmak
es geht ihm finanziell gut ekonomik durumu iyi
es geschafft haben {ugs.} ekonomik açıdan kendini düzlüge çıkarmak
das Finanzdebakel {sub} {n} ekonomik felaket
die Finanzkrise {sub} {f} ekonomik kriz
die Finanzpolitik {sub} {f} ekonomi politikası
die Finanzstabilität {sub} {f} ekonomik istikrar
0.002s