14 direkte Treffer gefunden für: kapasite


50 indirekte Treffer gefunden für: kapasite

Deutsch Türkisch
Abweichung in der Beschäftigung {sub} {f} kapasitede fark
Anpassung der Kapazitäten {sub} {f} kapasiteleri uyarlama
Aufbau von Kapazitäten kapasite oluşumu
ausgelastet {adj} kapasitesi dolu
ausgelastet sein {v} kapasitesi dolu olmak
auslasten {v} kapasiteyi kullanmak
die Auslastung {sub} {f} kapasiteyi kullanma
die Auslastung {sub} {f} kapasiteyi kullanım
Auslastung anzeigen {v} kapasiteyi kullanmını göstermek
Auslastungsbilanz der Anlage {sub} {f} kapasite kullanımı bilançosu
der Auslastungsfaktor {sub} {m} kapasite kullanım faktörü
der Auslastungsgrad {sub} {m} kapasite kullanım derecesi
die Auslastungsgrenze {sub} {f} kapasite kullanım sınıri
der Auslastungskoeffizient {sub} {m} kapasite kullanım katsayısı
der Auslastungsplan {sub} {m} kapasite kullanım planı
die Auslastungsquote {sub} {f} kapasite kullanım oranı
die Auslastungsrate {sub} {f} kapasite kullanım nispeti
das Auslastungsrisiko {sub} {n} kapasite kullanım riski
der Ausnutzungsgrad {sub} {m} kapasite kullanım oranı
der Ausnutzungsgrad {sub} {m} kapasiteden yararlanma haddi
der Ausnutzungsgrad {sub} {m} kapasiteden yararlanma oranı
das Behäfigungszeugnis {sub} {n} kapasite belgesi
die Beschäftigungsabweichung {sub} {f} kapasite farkı
die Kapazität erweitern kapasiteyi artırmak
fixe Kosten {sub} {pl} kapasite maliyeti
getunt {adj} [] kapasitesi artırılmış
hochgetunt {ugs.} kapasitesi yükseltilmiş
das Hohlmaß {sub} {n} kapasite ölçüsü
die Kapazitästgröße {sub} {f} kapasite değeri
Kapazität abbauen {v} kapasiteyi azaltmak
Kapazität erweitern {v} kapasiteyi arttırmak
Kapazität erweitern {v} kapasiteyi genişletmek
Kapazität stilllegen {v} kapasiteyi durdurmak
die Kapazitäten {sub} {pl} kapasiteler
der Kapazitätsabgleich {sub} {m} kapasite dengeleme
die Kapazitätsabnahme {sub} {f} kapasite azalması
die Kapazitätsabnahme {sub} {f} kapasite kaybı
die Kapazitätsabweichung {sub} {f} kapasite farkı
die Kapazitätsangleichung {sub} {f} kapasite eşitleme
die Kapazitätsanzeige {sub} {f} kapasite göstergesi
der Kapazitätsausbau {sub} {m} kapasite artırımı
die Kapazitätsauslastung {sub} {f} kapasite kullanımı
der Kapazitätsauslastungsgrad {sub} {m} kapasite kullanım oranı
die Kapazitätsausnutzung {sub} {f} kapasite kullanımı
die Kapazitätsausweitung {sub} {f} kapasite artımı
die Kapazitätsausweitung {sub} {f} kapasite genişlemesi
der Kapazitätsbedarf {sub} {m} kapasite ihtiyacı
die Kapazitätsberechnung {sub} {f} kapasite hesabı
der Kapazitätschwund {sub} {m} kapasite kaybı
die Kapazitätsdichte {sub} {f} kapasite yoğunluğu
0.002s