4 direkte Treffer gefunden für: tiyatro


50 indirekte Treffer gefunden für: tiyatro

Deutsch Türkisch
am Theater tiyatroda
beim Theater tiyatroda
die Bühne {sub} {f} tiyatro sahnesi
der Bühnenarbeiter {sub} {m} tiyatro işçisi
die Bühnenarbeiter {sub} {pl} tiyatro işçileri
der Bühnenautor {sub} {m} tiyatro yazarı
der Bühnendichter {sub} {m} tiyatro yazarı
die Bühnendichterin {sub} {f} [weiblich] tiyatro yazarı
bühnengeeignet tiyatroya uyarlanabilir
bühnengerecht {adv} tiyatroya uyarlanabilir
der Bühnenkomiker {sub} {m} tiyatroda güldürücü
die Bühnenkomikerin {sub} {f} [weiblich] tiyatroda güldürücü
die Bühnenkunst {sub} {f} tiyatro sanatı
der Bühnenkünstler {sub} {m} tiyatro sanatçısı
die Bühnenkünstlerin {sub} {f} [weiblich] tiyatro sanatçısı
der Bühnenleiter {sub} {m} tiyatro yöneticisi
die Bühnenmusik {sub} {f} tiyatro müziği
bühnenmäßig {adj} tiyatroya uygun
der Bühnenschriftsteller {sub} {m} tiyatro eseri yazarı
die Bühnenschriftstellerin {sub} {f} [weiblich] tiyatro eseri yazarı
der Darsteller {sub} {m} tiyatro oyuncusu
der Dramatiker {sub} {m} tiyatro yazarı
die Dramatikerin {sub} {f} [weiblich] tiyatro yazarı
ein Stück im Theater aufführen tiyatroda bir parça oynamak
Eingangsbeleuchtung des Theaters {sub} {f} tiyatro antresini aydınlatma
Eingangsbeleuchtung des Theaters {sub} {f} tiyatro giriş aydınlatması
Einlasskarte für Theater {sub} {f} tiyatroya giriş kartı
das Ensemble {sub} {n} [Musik] tiyatro veya ses topluluğu
erster Rang im Theater {sub} {m} tiyatroda ilk sıra
das Festspiel {sub} {n} tiyatro şenliği
das Festspielhaus {sub} {n} tiyatro şenliği evi
fürs Theater bearbeiten tiyatro için işlemek
die Gretel {sub} {f} [im Kasperletheater] Tiyatro figürü
im Theater tiyatroda
Inhaltsangabe eines Theaterstücks {sub} {f} tiyatronun iceriği
ins Theater gehen {v} tiyatroya gitmek
die Intendanz {sub} {f} tiyatro müdürlüğü
das Kabarett {sub} {n} tiyatro salonu
das Konservatorium {sub} {n} tiyatro ve bale öğreniminin yapıldığı okul
kurzes Vorspiel im Theater {sub} {n} tiyatroda kısa ön oyun
Mach bloß keine Szene! {ugs.} tiyatro yapma!
Mach kein Theater! {ugs.} tiyatro yapma!
Möbel für Theater und Kinos {sub} {n} tiyatro ve sinemalar için mobilya
das Opernglas {sub} {n} tiyatro dürbünü
schauspielerisch {adj} tiyatro sanatı yönünden
das Schauspielhaus {sub} {n} tiyatro binası
das Schauspielhaus {sub} {n} tiyatro salonu
die Schauspielhäuser {sub} {pl} tiyatro binaları
die Schauspielschule {sub} {f} tiyatro okulu
der Schauspielschüler {sub} {m} tiyatro öğrencisi
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu