1 direkte Treffer gefunden für: antik

Deutsch Türkisch
antik {adj} antika

50 indirekte Treffer gefunden für: antik

Deutsch Türkisch
der Abwehrstoff {sub} {m} [medizinisch, Antikörper] antikor
der Abwehrstoff {sub} {m} antikor
die Abwehrstoffe {sub} {pl} antikorlar
der Agardiffusionstest {sub} {m} antikor-antijen reaksiyonlarını inceleme testi
das Agglutinin {sub} {n} antikor
die Agglutinine {sub} {pl} antikorlar
das Agglutinogen {sub} {n} antikor serumu elde etmeye yarayan antijen
die Agglutinogene {sub} {pl} antikor serumu elde etmeye yarayan antijenler
das Agora {sub} {n} antik Yunan pazar yeri
das Altertum {sub} {n} antike
die Altertümer {sub} {pl} antikiteler
die Altertümlichkeit {sub} {f} antikitelik
die Amphora {sub} {f} antik testi
die Amphore {sub} {f} antik testi
das Antigen {sub} {n} [Med.] antikor meydana getiren madde
antikarzinogen {adj} karsinoma karşı
die Antikathode {sub} {f} anti katod
die Antikathode {sub} {f} karşı katod
die Antikathode {sub} {f} katot karşılığı
antikatholisch {adj} katoliğe karşı
die Antike {sub} {f} antikite
die Antike {sub} {f} eskiçağ
antike Archäologie {sub} {f} eskiçağ akkolojisi
antike Gegenstände {sub} {pl} antik eşyalar
antike Geschichte {sub} {f} antike geçmiş
antike Kamera {sub} {f} antik kamera
antike Möbel {sub} {pl} antik mobilyalar
antike Rom {sub} {n} eskiçağ Roması
antike Ruinen {sub} {pl} eskiçağ harabeleri
antike Statue {sub} {f} eskiçağ heykeli
die Antiken {sub} {pl} antikalar
antiken Völker {sub} {f} eskiçağ halkları
der Antikenhändler {sub} {m} antik eşya satan kişi veya dükkân
der Antikenhändler {sub} {m} antikacı
das Antikenmuseum {sub} {n} Arkeoloji Müzesi
die Antikensammlung {sub} {f} antik eşya toplama
antiker Wert {sub} {m} antika değeri
antikes Alter {sub} {n} antik yaş
antikes Aussehen {sub} {n} antik görünüm
antikes Griechenland {sub} {n} antik Yunanistan
antikes Rom {sub} {n} antik Roma
antikes Theater {sub} {n} antik tiyatro
die Antikite {sub} {f} antiklik
der Antiklerikalismus {sub} {m} laiklik
der Antiklerikalist {sub} {m} laik
der Antiklerikalist {sub} {m} laikliği savunan
die Antiklinale {sub} {f} antiklinal
die Antiklinale {sub} {f} semer
das Antiklopfmittel {sub} {n} gürültü giderici madde
das Antiklopfmittel {sub} {n} vuruntu önleyici
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu