3 direkte Treffer gefunden für: gereksinimler


25 indirekte Treffer gefunden für: gereksinimler

Deutsch Türkisch
die Bedarfsdeckung {sub} {f} gereksinimleri karşılama
die Bedarfsdeckungsgüter {sub} {pl} gereksinimleri karşılayan eşyalar
die Bedarfsdeckungsplannung {sub} {f} gereksinimleri karşılamaya yönelik planlama
das Bedarfsdeckungsprinzip {sub} {n} [Politisch] gereksinimleri karşılama prensibi
die Bedarfsdeckungswirtschaft {sub} {f} gereksinimleri karşılama ekonomisi
den Erfordernissen entsprechen gereksinimlere uymak
den erfordernissen entsprechend gereksinimlere uyan
den Erfordernissen gerecht werden gereksinimlere cevap vermek
die Erfordernisse berücksichtigen gereksinimleri göz önünde bulundurmak
entsprechend den Erfordernissen gereksinimlere uygun
animalische Bedürfnisse {sub} {pl} hayvani gereksinimler
bauliche Erfordernisse {sub} {pl} yapısal gereksinimler
besondere Erfordernisse {sub} {pl} hususi gereksinimler
elementare Bedürfnisse {sub} {pl} esas gereksinimler
die Grundbedürfnisse {sub} {pl} temel gereksinimler
die Handlungsbedarfe {sub} {pl} duyulan gereksinimler
industrielle Bedürfnisse {sub} {pl} endüstriyel gereksinimler
kulturelle Bedürfnisse {sub} {pl} kültürel gereksinimler
kulturelle und soziale Bedürfnisse {sub} {pl} kültürel ve sosyal gereksinimler
legitime kollektive Bedürfnisse {sub} {pl} meşru kollektif gereksinimler
leibliche Bedürfnisse {sub} {pl} fiziksel gereksinimler
persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens {sub} {f} günlük kişisel gereksinimler
soziale Bedürfnisse {sub} {pl} sosyal gereksinimler
technische Erfordernisse {sub} {pl} teknolojik gereksinimler
wirtschaftliche Erfordernisse {sub} {pl} ekonomik gereksinimler
0.002s