2 direkte Treffer gefunden für: basil

Deutsch Türkisch
das Basil {sub} {n} yarı debağlanmış deri
der Bazillus {sub} {m} basil

55 indirekte Treffer gefunden für: basil

Deutsch Türkisch
abdruckbar {adj} basılabilen
abdruckbar {adj} basılabilir
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen damga
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen karakter
die Abdruckbarkeit {sub} {f} basılabilirlik
abgedruckt {adj} basılmış
als Drucksache basılı evrak olarak
der Anzeigenwerber {sub} {m} basılı reklam veren
die Anzeigenwerbung {sub} {f} basılı reklam
der Ausdruck {sub} {m} basılmış metin
der Ausdruck {sub} {m} basılmış yazı
ausdrückbar [Drucker] basılabilir
ausgedruckt basılmış
das Basilicum {sub} {n} fesleğen otu
die Basilie {sub} {f} fesleğen otu
das Basilienkraut {sub} {n} [Botanik] fesleğen
das Basilienkraut {sub} {n} [Ocimum basilicum, Herba Basilici] Fesleğen, Reyhan
das Basilienkraut {sub} {n} fesleğen yaprağı
die Basilienkräuter {sub} {pl} fesleğenler
der Basilienquendel {sub} {m} reyhan otu
das Basilienöl {sub} {n} fesleğen yağı
die Basilika {sub} {f} bazilik
die Basilika {sub} {f} bazilika
die Basilikazisterne {sub} {f} (İstanbul) yerebatan sarayı
die Basiliken {sub} {pl} bazilikalar
das Basilikum {sub} {n} fesleğen
das Basilikum {sub} {n} reyhan
die Basilikumblätter {sub} {pl} fesleğen yaprakları
die Basilikumsalbe {sub} {f} fesleğen merhemi
die Basilikumsoße {sub} {f} fesleğen salҫası
das Basilikumöl {sub} {n} fesleğen esansı
der Basilisk {sub} {m} güney amerika kertenkelesi
der Basilisk {sub} {m} mitolojik yılan
der Basilisk {sub} {m} şahmaran
der Basilisk {sub} {m} şahmaran, nefes veya bakışında öIdürme gücü olduğuna inanılan ejderha
die Basilisken {sub} {pl} mitolojik yılanlar
die Basilisken {sub} {pl} şahmaranlar
das Basiliskenauge {sub} {n} mitolojik yılan gözü
der Basiliskenblick {sub} {m} mitolojik yılan bakışı
die Bazillophobie {sub} {f} basilofobi
bedruckbar {adj} basılabilir
bedruckbares Feld {sub} {n} basılabilir alan
die Bedruckbarkeit {sub} {f} basılabilirlik
der Bedruckbarkeitsprüfer {sub} {m} basılabilirlik inceleyici
druckbar {adj} basılabilir
druckbare Datei {sub} {f} basılabilir dosya
druckbarer Zeichensatz {sub} {m} basılabilir işaret grubu
druckbares Zeichen {sub} {n} basılabilir işaret
die Druckbarkeit {sub} {f} basılabilirlik
druckfähig {adj} basılabilmesi mümkün
druckfähig {adj} basılmaya uygun
aerogen gaz meydana getiren basil
die Aktinobazillose {sub} {f} hayvanlarda görülen basil
die Darmbakterien {sub} {pl} koli basil
der Kapselbazillus {sub} {m} kapsül şeklinde basil
0.002s