5 direkte Treffer gefunden für: hem


50 indirekte Treffer gefunden für: hem

Deutsch Türkisch
... sowohl ... als auch ... hem ... hem de
(wild) ins Kraut schießen {v} [stark zunehmen / wachsen; sich schnell verbreiten] hemen yayarak çoğaltmak [örneğin bir lafı yayarak büyütmek]
Ab ins Bett jetzt! hemen yatmaya git!
ab sofort hemen
aber wie! hem de nasıl!
die Abiogenese {sub} {f} hemen üreyip peydah olma
abiogenetisch {adj} hemen üreyip peydah olan
adelomorph hemen hemen görülmeyen
der Allstromempfänger {sub} {m} hem doğru hemde alternatif akım için kullanılan alıcı
allweil {adv} hemen şimdi
als auch hem de
alsbald {adv} hemen
die Amphibie {sub} {f} hem karada hem denizde yaşayan
das Amphibienfahrzeug {sub} {n} hem karada hem suda yürüyen taşıt
der Amphibienhelikopter {sub} {m} hem havada hem suda çalışan helikopter
der Amphibienhubschrauber {sub} {m} hem havada hem suda çalışan helikopter
das Amphibium {sub} {n} hem suda hem karada yaşayan hayvan
an Ort und Stelle! hemen!
aneinanderstoßend {adj} hemhudut
angrenzen {v} [grenzte an, hat angegrenzt] hemhudut olmak
Anlieferung muss sofort erfolgen {sub} {f} hemen gönderilmesi şart
annähernd richtig {adv} hemen hemen doğru
die Artgenosse {sub} {f} hemcins
die Artgenossin {sub} {f} [weiblich] hemcins
artgleich {adj} hemcins
artgleich sein {v} hemcins olmak
artgleicher Werkstoff {sub} {m} hemcins madde
artgleiches Transplantat {sub} {n} hemcins nakil organ
die Arzthelferin {sub} {f} [weiblich] hemşire
die Arzthelferin {sub} {f} [weiblich] hemşireler
der Arzthelferinnenkittel {sub} {m} hemşire önlüğü
auf der gleichen Ebene hemzemin
auf der Stelle [sofort] hemen
auf der Stelle bezahlen hemen ödemek
auf der Stelle gefeuert werden {ugs.} hemen işten atılmak
auf der Stelle kaufen hemen satın almak
auf der Stelle tot umfallen {v} hemen düşüp ölmek
auf die Schnelle {ugs.} hemencecik
auf gleiche Weise hemen hemen aynı
auf prompter Zahlung bestehen {v} hemen ödenmesinde ısrar etmek
augenblicklich {adj} hemen
augenblicklich {adv} [sofort] hemen
augenblicks {adv} hemen
aus dem Effeff verstehen hemen anlamak
aus den Fingern saugen {v} hemen bir fikir yürütmek
bald {adv} hemen
bald darauf hemen arkasından
bald darauf hemen peşinden
bald nachdem hemen bundan sonra
baldig {adj} hemen
0.002s