3 direkte Treffer gefunden für: Adler


50 indirekte Treffer gefunden für: Adler

Deutsch Türkisch
Adler- kartal-
adlerartig {adj} kartala benzer
das Adlerauge {sub} {n} kartal gözü
Adleraugen haben {v} kartal gözlü olmak
der Adlerblick {sub} {m} kartal bakışı
der Adlerblick {sub} {m} keskin bakış
der Adlerbussard {sub} {m} kızıl şahin
das Adlerchen {sub} {n} küçük kartal
der Adlerfarn {sub} {m} [Pteridium aquilinum] Eğreltiotu (Kartal)
der Adlerfarn {sub} {m} kartallı eğrelti otu
der Adlerfarn {sub} {m} kuzgun ekmeği
der Adlerfisch {sub} {m} deniz güzeli
der Adlerfisch {sub} {m} sarıağız balığı
die Adlerfische {sub} {pl} deniz güzelleri
die Adlerfische {sub} {pl} sarıağız balıkları
der Adlerfregattvogel {sub} {m} fregat kuşu
das Adlerholz {sub} {n} [Aquilegia agallocha] Ödağacı, Kartalağacı
das Adlerholz {sub} {n} kartal ağacı
das Adlerholz {sub} {n} yalancı ödağacı
der Adlerhorst {sub} {m} kartal yuvası
das Adlerjunge {sub} {n} kartal yavrusu
das Adlerkapitell {sub} {n} roman mimarisinde bir kapitel
der Adlerkolibri {sub} {m} yelkenli şeklinde kuş
der Adlerlachs {sub} {m} bir çesit kom balığı
die Adlernase {sub} {f} kartal burnu
die Adlernasen {sub} {pl} kartal burunları
adlernasig {adj} kartal burnu şeklinde
das Adlernest {sub} {n} kartal yuvası
der Adlerorden {sub} {m} Prusya kral nişanı
der Adlerrochen {sub} {m} deniz kartalı
der Adlerrochen {sub} {m} folyo balığı
der Adlerrochen {sub} {m} çoçona
der Adlerschnabel {sub} {m} kartal gagası
der Adlersjunge {sub} {m} kartal yavrusu
der Adlerstein {sub} {m} kartal taşı
der Adlerstein {sub} {m} tavşancıl taşı
das Adlersuchsystem {sub} {n} {ugs.} tuşu iki parmakla arama sistemi
adleräugig {adj} kartal gözlü
der Affenadler {sub} {m} [Philipinenadler] Filipin kartalı
afrikanischer Habichtsadler {sub} {m} Afrikan atmaca kartalı
der Allradler {sub} {m} bütün tekerleklerden tahrikli
der Bergadler {sub} {m} dağ kartalı
billige Versprechungen {sub} {pl} değersiz söz vaadler
der Doppeladler {sub} {m} çift başlı kartal arması
der Fischadler {sub} {m} [Zoologie] deniz tavşancılı
der Fischadler {sub} {m} balık kartalı
der Fischadler {sub} {m} kartal
der Habichtsadler {sub} {m} atmaca kartalı
hochfliegender Adler {sub} {m} yüksekten uçan kartal
junge Adler {sub} {pl} kartal yavrları
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu