Keine direkten Treffer gefunden für: gelmesi

Deutsch Türkisch

38 indirekte Treffer gefunden für: gelmesi

Deutsch Türkisch
die entgegensehen {sub} {f} gelmesini beklemek
entgegensehen {v} gelmesini beklemek
entgegensehend {adj} gelmesini bekleyen
er hat kommen sollen gelmesi gerekirdi
herbeiwünschen {v} gelmesini özlemle beklemek
herbemühen {v} gelmesini rica etmek
herbitten {v} gelmesini rica etmek
hinüberbitten {v} gelmesini rica etmek
kaum zu erwarten [er, ist~] gelmesi pek az olanaklı
rufen {v} [rief, hat gerufen] gelmesini istemek
der Willkomm {sub} {m} gelmesinden memnun olma
das Willkommen {sub} {n} gelmesinden memnun olma
die Affektion {sub} {f} bir organın hastalıktan dolayı çalışmaz hale gelmesi
die Akkretionsscheibe {sub} {f} kosmik nesnenin dönen disk haline gelmesi
die Ankylose {sub} {f} [Med.] eklemin oynaklığını kaybederek işlemez bir hale gelmesi
Auftreten einer Inkompatibilität {sub} {n} uyumsuzluk husule gelmesi
Auftreten von Korrosion {sub} {n} küflenme husule gelmesi
der Blutsturz {sub} {m} ağızdan kan gelmesi
Eintreffen der Ware {sub} {n} eşyanın gelmesi
Eintritt des Schadens {sub} {m} zararın husule gelmesi
die Emergenz {sub} {f} [Wissenschaftstheorie] önceden görülemeyen faktörlerin husule gelmesi
entgegenkommen {v} bir cismin karşıdan gelmesi
Erscheinen von Zeugen {sub} {n} şahitlerin gelmesi
etwas erwischt jemanden {v} birisinin başına bir şey gelmesi
etwas ist für jemanden chinesisch {v} bir şeyin birisine çince gibi gelmesi
der Familienzuwachs {sub} {m} çocuk dünyaya gelmesi
das Fernsehvideo {sub} {n} nokta nokta resmin meydana gelmesi
die Fälligkeit {sub} {f} ödeme gününün gelmesi
die Galaktorrhö {sub} {f} emzirirken kadın göğsünden aniden süt gelmesi
Gipfel der Lust [Orgasmus] bel gelmesi
herausbilden, sich {v} meydana gelmesi
Herkunft der Mittel {sub} {f} kaynakların gelmesi
Herkunft des Gewinns {sub} {f} kazanç gelmesi
Herkunft des Kapitals {sub} {f} sermaye gelmesi
der Kaltlufteinbruch {sub} {m} soğuk hava gelmesi
die Kritikalität {sub} {f} [das Kritischwerden eines Reaktors, bei dem eine eingetretene Kettenreaktion nicht abreißt] reaktörün zincirleme reaksiyona maruz kalmaması için kritik noktaya gelmesi
die Nephrocalcinosis {sub} {f} [Med.] böbrek dokusunda çok sayıda kireçlenme odaklarının meydana gelmesi
das Spannen {sub} {n} elbisenin dar gelmesi
0.001s