10 direkte Treffer gefunden für: rufen


31 indirekte Treffer gefunden für: rufen

Deutsch Türkisch
rufen nach {v} ...i/ı çağırmak
Rufen Sie mich an! bana telefon edin!
rufend {adj} çağıran
der Rufender {sub} {m} çağıran kişi
rufender Teilnehmer {sub} {m} çağıran katılımcı
abberufen {v} [berief ab, hat abberufen] (vazifeden) almak
abberufen {v} [berief ab, hat abberufen] azletmek
abberufen {v} [berief ab, hat abberufen] geriye çağırmak
abgerufen gönderilmesi talep edilmiş
abgerufen çağrılmış
abprüfen {v} [prüfte ab, hat abgeprüft] imtihan etmek
abrufen {v} [EDV] çağırmak
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] geri çağırmak
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] getirmek
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] istemek
abrufen {v} [rief ab, hat abgerufen] talep etmek
Alarm rufen {v} alarm çağırmak
alle möglichen Wege prüfen tüm yolları incelemek
am Sonntagmorgen mussten wir den Schlosser rufen Pazar sabahı tamirciyi çağırmak zorunda kaldık
angerufen [er, sie, es~] telefon etti
anrufen {v} [rief an, hat angerufen] telefon etmek
anrufen {v} [Telefon] çağırmak
Arbeitsteilung nach Berufen {sub} {f} mesleklere göre bölümü
auf Dichtheit prüfen sızdırmazlığını kontrol etmek
auf Echtheit prüfen saflığını araştırmak
auf Farbringe prüfen renkli halkaları kontrol etmek
auf Gültigkeit prüfen geçerliliğini kontrol etmek
auf Gültigkeit prüfen geçerliliğini incelemek
auf Herz und Nieren prüfen enine boyuna incelemek
auf Herz und Nieren prüfen inceden inceye
auf Lebenszeit berufen ömür boyunca görevlendirmek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu