12 direkte Treffer gefunden für: kaum


50 indirekte Treffer gefunden für: kaum

Deutsch Türkisch
kaum ahnen {v} pek az tahmin etmek
kaum ausreichend {adv} hemen hemen yeterli değil
kaum Aussichten {sub} {pl} pek az olasılık
kaum Aussichten auf ein Geschäft {sub} {pl} pek az ticari olasılık
kaum Aussichten haben {v} pek az olasılık olmak
kaum bekannt pek az tanınmış
kaum berühren {v} pek az dokunmak
kaum der Rede wert üzerinde konuşmaya değmez
kaum ein Monat henüz bir ay
kaum eine Ermunterung sein {v} pek cesaret verici olmamak
kaum eine Stunde ancak bir saat
kaum einer hemen hemen hiç kimse
kaum Erfahrung pek az tecrübe
kaum erkennbare Größe der Pupille {sub} {f} pek az farkedilebilen göz bebeği
kaum erwarten können {v} güçlükle bekleyebilmek
kaum etwas pek az şey
kaum etwas anhaben {v} pek az giysisi olmak
kaum fühlbarer Puls {sub} {m} güçlükle hissedilebilen nabız
kaum genug zar zor yeterli
kaum hörbar pek az duyulabilen
kaum im Stande sein {v} pek yapacak durumda olmamak
kaum jemand hemen hemen hiçbiri
kaum mehr als …den,…dan pek fazla değil
kaum noch hemen hemen hiç
kaum Schwankungen {sub} {pl} pek az dalgalanma
kaum sichtbar pek az görülebiliyor
kaum stehen können {v} zar zor ayakta durabilmek
kaum vernehmbar zar zor ifadesi alınabilir
kaum verschmutzte Wäsche {sub} {f} pek az kirlenmiş çamaşır
kaum verständlich pek az anlaşılır
kaum von Nutzen pek az yararlı
kaum vorhanden pek az var
kaum vorstellbar tasavvur edilemsi oldukça zor
kaum wahrnehmbar hissedilmesi oldukça zor
kaum wahrscheinlich olasılığı oldukça az
kaum war ich krank, da hat man mich gekündigt hasta olur olmaz işten çıkarıldım
kaum wiederzuerkennen güçlükle tanınabilir
kaum wissen {v} pek az bilmek
kaum zu erkennen tanıncak gibi değil
kaum zu erwarten [er, ist~] gelmesi pek az olanaklı
kaum zu fassen [es, ist~] akıl alacak gibi değil
kaum zu glauben [es, ist~] inanılacak gibi değil!
kaum zu vernehmen sorguya çekilmesi güç
kaum zufrieden zu stellen memnun etmesi güç
kaum zugedeckt pek az örtülü
kaum zwanzig ancak yirmi
der Kaumagen {sub} {m} [bei Tieren] (hayvanlarda) yiyecek ufaklanan midede bir bölüm
die Kaumethode {sub} {f} çiğneme usulü
der Kaumuskel {sub} {m} [Med.] çiğneyici kas
der Kaumuskel {sub} {m} çiğneme kası
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu